Lores Plaza Shopping Center, CT پیش بینی ساعتی

 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
یکشنبه
مرداد ۱۰
14 h 23 min
۵:۴۷ قبل‌ازظهر
۸:۱۱ بعدازظهر
۷ قبل‌ازظهر
d000
61°
61°
81%
0 in
108
4
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d100
64°
66°
79%
0 in
132
2
غالباً شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d200
70°
72°
71%
0 in
164
4
تا قسمتی ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d100
72°
73°
59%
0 in
180
7
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d100
75°
75°
51%
0 in
184
7
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d100
77°
77°
48%
0 in
189
7
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d400
75°
75°
46%
0 in
197
9
پوشیده از ابر
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 17%
۲ بعدازظهر
d410
73°
75°
62%
0 in
183
9
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 24%
۳ بعدازظهر
d320
72°
73°
70%
0.01 in
181
7
ابری و رگبار
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 29%
۴ بعدازظهر
d310
73°
77°
72%
0 in
180
7
ابری و باران سبک
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 35%
۵ بعدازظهر
d410
73°
77°
68%
0 in
161
7
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 40%
۶ بعدازظهر
d400
72°
75°
72%
0 in
153
4
پوشیده از ابر
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 33%
۷ بعدازظهر
d200
70°
72°
74%
0 in
148
4
تا قسمتی ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 27%
۸ بعدازظهر
d100
68°
70°
79%
0 in
168
7
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 21%
۹ بعدازظهر
n100
66°
68°
84%
0 in
178
4
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 21%
۱۰ بعدازظهر
n100
63°
63°
88%
0 in
175
4
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 21%
۱۱ بعدازظهر
n100
61°
61°
91%
0 in
231
2
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 21%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Lores Plaza Shopping Center را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه