Lores Plaza Shopping Center, CT پیش بینی ساعتی

 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
یکشنبه
مرداد ۳
14 h 37 min
۵:۴۱ قبل‌ازظهر
۸:۱۸ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n300
64°
66°
87%
0 in
172
7
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n200
66°
70°
87%
0 in
178
7
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n300
66°
70°
87%
0 in
180
7
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n300
66°
70°
87%
0 in
180
7
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n400
66°
68°
86%
0 in
190
7
پوشیده از ابر
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 17%
۵ قبل‌ازظهر
n410
66°
68°
83%
0.01 in
197
7
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 24%
۶ قبل‌ازظهر
d420
68°
70°
79%
0.02 in
192
9
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 43%
۷ قبل‌ازظهر
d420
66°
68°
84%
0.04 in
194
9
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 63%
۸ قبل‌ازظهر
d430
68°
72°
93%
0.04 in
194
9
پوشیده از ابر و باران
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 82%
۹ قبل‌ازظهر
d430
68°
72°
94%
0.06 in
191
9
پوشیده از ابر و باران
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 76%
۱۰ قبل‌ازظهر
d430
70°
73°
89%
0.08 in
195
9
پوشیده از ابر و باران
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 71%
۱۱ قبل‌ازظهر
d320
72°
75°
81%
0.04 in
194
9
ابری و رگبار
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 66%
۰ بعدازظهر
d320
73°
77°
80%
0.03 in
205
11
ابری و رگبار
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 62%
۱ بعدازظهر
d310
73°
77°
79%
0.01 in
220
11
ابری و باران سبک
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 59%
۲ بعدازظهر
d410
77°
82°
76%
0.01 in
232
9
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 56%
۳ بعدازظهر
d210
79°
82°
71%
0 in
221
7
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 54%
۴ بعدازظهر
d210
79°
84°
73%
0.01 in
233
9
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 52%
۵ بعدازظهر
d100
81°
86°
76%
0 in
225
7
غالباً شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 49%
۶ بعدازظهر
d100
79°
84°
78%
0 in
211
7
غالباً شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 45%
۷ بعدازظهر
d100
79°
86°
85%
0 in
196
4
غالباً شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 41%
۸ بعدازظهر
d100
77°
84°
91%
0 in
188
7
غالباً شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 37%
۹ بعدازظهر
n000
75°
82°
94%
0 in
205
7
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 34%
۱۰ بعدازظهر
n000
72°
77°
95%
0 in
229
4
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 31%
۱۱ بعدازظهر
n100
72°
77°
97%
0 in
267
4
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 29%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Lores Plaza Shopping Center را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه