Lores Plaza Shopping Center, CT پیش بینی ساعتی

 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
شنبه
مرداد ۱۶
14 h 10 min
۵:۵۳ قبل‌ازظهر
۸:۰۴ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n100
70°
73°
86%
0 in
172
4
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n200
68°
72°
88%
0 in
182
4
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n300
68°
72°
88%
0 in
190
4
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n300
66°
70°
88%
0 in
205
4
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n300
66°
68°
86%
0 in
229
4
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n100
66°
68°
86%
0 in
256
4
غالباً شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
d200
66°
70°
87%
0 in
276
4
تا قسمتی ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d200
68°
72°
85%
0 in
277
2
تا قسمتی ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d300
72°
75°
76%
0 in
213
2
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d300
75°
79°
66%
0 in
179
2
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d300
77°
79°
57%
0 in
182
4
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d300
79°
79°
46%
0 in
187
4
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d300
82°
82°
41%
0 in
189
4
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d300
84°
84°
38%
0 in
189
4
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d300
86°
86°
36%
0 in
183
7
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d300
86°
86°
37%
0 in
174
9
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d300
84°
84°
41%
0 in
177
7
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d300
82°
82°
43%
0 in
184
4
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d300
81°
82°
53%
0 in
171
4
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d300
79°
82°
62%
0 in
156
7
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d300
77°
81°
69%
0 in
156
7
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n300
75°
79°
74%
0 in
146
4
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n300
72°
75°
78%
0 in
140
2
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n300
70°
73°
86%
0 in
124
2
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Lores Plaza Shopping Center را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه