Lores Plaza Shopping Center, CT پیش بینی ساعتی

 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
جمعه
مرداد ۸
14 h 27 min
۵:۴۵ قبل‌ازظهر
۸:۱۳ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n400
68°
72°
98%
0 in
203
4
پوشیده از ابر
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 37%
۱ قبل‌ازظهر
n400
66°
70°
98%
0 in
221
4
پوشیده از ابر
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 37%
۲ قبل‌ازظهر
n300
68°
72°
99%
0 in
247
4
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 38%
۳ قبل‌ازظهر
n300
68°
72°
98%
0 in
239
4
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 39%
۴ قبل‌ازظهر
n200
68°
72°
98%
0 in
242
2
تا قسمتی ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 40%
۵ قبل‌ازظهر
n100
68°
72°
99%
0 in
276
4
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 41%
۶ قبل‌ازظهر
d000
68°
72°
99%
0 in
283
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 36%
۷ قبل‌ازظهر
d000
68°
72°
95%
0 in
288
9
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 31%
۸ قبل‌ازظهر
d000
70°
73°
88%
0 in
295
9
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 26%
۹ قبل‌ازظهر
d000
72°
75°
75%
0 in
303
9
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 30%
۱۰ قبل‌ازظهر
d100
75°
79°
67%
0 in
314
9
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 34%
۱۱ قبل‌ازظهر
d100
79°
82°
63%
0 in
321
11
غالباً شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 38%
۰ بعدازظهر
d100
79°
81°
58%
0 in
324
11
غالباً شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 41%
۱ بعدازظهر
d100
81°
82°
54%
0 in
319
9
غالباً شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 43%
۲ بعدازظهر
d100
81°
82°
52%
0 in
314
11
غالباً شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 46%
۳ بعدازظهر
d000
81°
81°
49%
0 in
311
11
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 40%
۴ بعدازظهر
d000
81°
81°
47%
0 in
309
11
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 34%
۵ بعدازظهر
d100
82°
82°
45%
0 in
310
11
غالباً شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 29%
۶ بعدازظهر
d100
79°
81°
51%
0 in
313
9
غالباً شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 23%
۷ بعدازظهر
d000
73°
75°
57%
0 in
315
9
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 18%
۸ بعدازظهر
d000
70°
72°
64%
0 in
310
9
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 13%
۹ بعدازظهر
n000
68°
70°
67%
0 in
312
9
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n000
66°
68°
71%
0 in
314
7
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n000
66°
68°
75%
0 in
317
7
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Lores Plaza Shopping Center را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه