Lores Plaza Shopping Center, CT پیش بینی ساعتی

 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
پنجشنبه
مرداد ۷
14 h 29 min
۵:۴۴ قبل‌ازظهر
۸:۱۴ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n100
66°
70°
96%
0 in
137
2
غالباً شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 10%
۱ قبل‌ازظهر
n200
66°
70°
98%
0 in
138
2
تا قسمتی ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 10%
۲ قبل‌ازظهر
n300
64°
68°
99%
0 in
139
4
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 10%
۳ قبل‌ازظهر
n300
64°
68°
99%
0 in
142
2
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 13%
۴ قبل‌ازظهر
n300
64°
68°
99%
0 in
146
2
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 17%
۵ قبل‌ازظهر
n400
64°
68°
99%
0 in
150
2
پوشیده از ابر
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 20%
۶ قبل‌ازظهر
d300
66°
70°
95%
0 in
173
4
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 23%
۷ قبل‌ازظهر
d300
68°
72°
91%
0 in
185
7
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 26%
۸ قبل‌ازظهر
d300
70°
73°
87%
0 in
191
7
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 29%
۹ قبل‌ازظهر
d300
72°
75°
84%
0 in
185
7
ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 37%
۱۰ قبل‌ازظهر
d300
73°
77°
81%
0 in
180
7
ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 44%
۱۱ قبل‌ازظهر
d300
75°
79°
78%
0 in
175
7
ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 51%
۰ بعدازظهر
d220
75°
81°
79%
0.06 in
185
7
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 55%
۱ بعدازظهر
d220
75°
81°
80%
0.06 in
195
9
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 59%
۲ بعدازظهر
d340
75°
81°
81%
0.06 in
203
9
ابری، طوفان تندری با باران
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 64%
۳ بعدازظهر
d340
77°
82°
82%
0.03 in
199
9
ابری، طوفان تندری با باران
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 63%
۴ بعدازظهر
d320
77°
82°
83%
0.03 in
195
7
ابری و رگبار
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 63%
۵ بعدازظهر
d320
79°
86°
84%
0.03 in
191
7
ابری و رگبار
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 63%
۶ بعدازظهر
d310
77°
82°
85%
0.01 in
199
7
ابری و باران سبک
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 60%
۷ بعدازظهر
d310
77°
82°
87%
0.01 in
208
7
ابری و باران سبک
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 58%
۸ بعدازظهر
d310
77°
84°
88%
0.01 in
217
7
ابری و باران سبک
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 56%
۹ بعدازظهر
n220
75°
81°
91%
0.12 in
233
7
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 48%
۱۰ بعدازظهر
n340
72°
77°
94%
0.12 in
253
4
ابری، طوفان تندری با باران
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 40%
۱۱ بعدازظهر
n340
70°
75°
97%
0.12 in
272
7
ابری، طوفان تندری با باران
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 33%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Lores Plaza Shopping Center را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه