Active hurricanes Track active hurricanes Track active hurricanes

Lores Plaza Shopping Center, CT پیش بینی ساعتی

جمعه
شهریور ۲۶
12 h 24 min
۶:۳۵ قبل‌ازظهر ۶:۳۵
۷:۰۰ بعدازظهر ۱۹:۰۰
۸ بعدازظهر ۲۰
تا قسمتی ابری
70 +21 72 +22 97%
0 in 0 mm
E 4 7 2
تا قسمتی ابری
تندباد 16 mph 25 kmh 7 m/s
احتمال بارندگی 41%
۹ بعدازظهر ۲۱
غالباً شفاف
70 +21 72 +22 98%
0 in 0 mm
NE 4 7 2
غالباً شفاف
تندباد 13 mph 22 kmh 6 m/s
احتمال بارندگی 29%
۱۰ بعدازظهر ۲۲
تا قسمتی ابری
70 +21 72 +22 98%
0 in 0 mm
NE 4 7 2
تا قسمتی ابری
تندباد 11 mph 18 kmh 5 m/s
احتمال بارندگی 17%
۱۱ بعدازظهر ۲۳
پوشیده از ابر
68 +20 70 +21 98%
0 in 0 mm
NE 4 7 2
پوشیده از ابر
تندباد 11 mph 18 kmh 5 m/s
احتمال بارندگی < 10%

آخرین مکان بازدید شده

مورد علاقه‌های شما

Send Feedback See active warnings