Active hurricanes Track active hurricanes Track active hurricanes

Lores Plaza Shopping Center, CT پیش بینی ساعتی

سه‌شنبه
شهریور ۳۰
12 h 13 min
۶:۳۹ قبل‌ازظهر ۶:۳۹
۶:۵۳ بعدازظهر ۱۸:۵۳
۱۱ قبل‌ازظهر ۱۱
ابری
66 +19 66 +19 67%
0 in 0 mm
SE 4 7 2
ابری
تندباد 16 mph 25 kmh 7 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر ۱۲
پوشیده از ابر
68 +20 68 +20 65%
0 in 0 mm
S 7 11 3
پوشیده از ابر
تندباد 16 mph 25 kmh 7 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر ۱۳
پوشیده از ابر
70 +21 70 +21 66%
0 in 0 mm
SE 7 11 3
پوشیده از ابر
تندباد 18 mph 29 kmh 8 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر ۱۴
ابری
73 +23 73 +23 62%
0 in 0 mm
S 7 11 3
ابری
تندباد 20 mph 32 kmh 9 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر ۱۵
ابری
73 +23 73 +23 61%
0 in 0 mm
S 7 11 3
ابری
تندباد 20 mph 32 kmh 9 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر ۱۶
ابری
75 +24 75 +24 67%
0 in 0 mm
S 7 11 3
ابری
تندباد 20 mph 32 kmh 9 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر ۱۷
ابری
73 +23 73 +23 75%
0 in 0 mm
SE 7 11 3
ابری
تندباد 20 mph 32 kmh 9 m/s
احتمال بارندگی 10%
۶ بعدازظهر ۱۸
ابری
72 +22 72 +22 83%
0 in 0 mm
SE 7 11 3
ابری
تندباد 18 mph 29 kmh 8 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر ۱۹
ابری
70 +21 70 +21 88%
0 in 0 mm
SE 7 11 3
ابری
تندباد 18 mph 29 kmh 8 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر ۲۰
ابری
68 +20 68 +20 92%
0 in 0 mm
SE 4 7 2
ابری
تندباد 16 mph 25 kmh 7 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر ۲۱
ابری
68 +20 68 +20 93%
0 in 0 mm
E 4 7 2
ابری
تندباد 16 mph 25 kmh 7 m/s
احتمال بارندگی 10%
۱۰ بعدازظهر ۲۲
ابری
68 +20 68 +20 93%
0 in 0 mm
E 4 7 2
ابری
تندباد 13 mph 22 kmh 6 m/s
احتمال بارندگی 12%
۱۱ بعدازظهر ۲۳
ابری
66 +19 66 +19 97%
0 in 0 mm
E 4 7 2
ابری
تندباد 13 mph 22 kmh 6 m/s
احتمال بارندگی 14%

آخرین مکان بازدید شده

مورد علاقه‌های شما

Send Feedback See active warnings