Lower Ansonia Reservoir Dam, CT پیش بینی ساعتی

 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
جمعه
مرداد ۸
14 h 26 min
۵:۴۵ قبل‌ازظهر
۸:۱۱ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n430
70°
75°
99%
0.56 in
185
29
پوشیده از ابر و باران
تندباد 51 mph
احتمال بارندگی > 90%
۱ قبل‌ازظهر
n430
70°
75°
97%
0.16 in
244
20
پوشیده از ابر و باران
تندباد 60 mph
احتمال بارندگی > 90%
۲ قبل‌ازظهر
n420
66°
70°
99%
0.03 in
267
11
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 72 mph
احتمال بارندگی > 90%
۳ قبل‌ازظهر
n210
66°
70°
96%
0.01 in
273
11
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 56 mph
احتمال بارندگی 72%
۴ قبل‌ازظهر
n000
66°
70°
96%
0 in
283
11
شفاف
تندباد 38 mph
احتمال بارندگی 54%
۵ قبل‌ازظهر
n000
66°
70°
95%
0 in
279
11
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 35%
۶ قبل‌ازظهر
d000
66°
70°
95%
0 in
285
11
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 24%
۷ قبل‌ازظهر
d000
68°
72°
93%
0 in
294
9
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 14%
۸ قبل‌ازظهر
d000
70°
73°
89%
0 in
286
7
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d100
72°
75°
81%
0 in
291
9
غالباً شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d100
73°
77°
74%
0 in
294
11
غالباً شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d100
75°
79°
67%
0 in
295
11
غالباً شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d100
77°
79°
60%
0 in
303
11
غالباً شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d100
79°
81°
55%
0 in
305
13
غالباً شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d100
81°
82°
51%
0 in
305
13
غالباً شفاف
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d100
81°
81°
50%
0 in
305
13
غالباً شفاف
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d100
79°
79°
50%
0 in
302
13
غالباً شفاف
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d000
79°
81°
51%
0 in
305
11
شفاف
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d000
77°
79°
55%
0 in
309
11
شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d000
73°
75°
57%
0 in
316
11
شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d000
70°
72°
61%
0 in
318
9
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n000
68°
70°
63%
0 in
319
7
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n000
64°
66°
64%
0 in
312
7
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n000
63°
63°
69%
0 in
294
7
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Lower Ansonia Reservoir Dam را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه