Lutheran Church of Cheshire, CT پیش بینی ساعتی

 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
یکشنبه
مرداد ۳
14 h 37 min
۵:۳۹ قبل‌ازظهر
۸:۱۶ بعدازظهر
۶ قبل‌ازظهر
d430
70°
73°
77%
0.05 in
218
7
پوشیده از ابر و باران
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 47%
۷ قبل‌ازظهر
d410
70°
73°
79%
0.01 in
205
9
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 67%
۸ قبل‌ازظهر
d420
68°
72°
89%
0.04 in
194
11
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 86%
۹ قبل‌ازظهر
d400
68°
72°
89%
0 in
186
9
پوشیده از ابر
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 86%
۱۰ قبل‌ازظهر
d420
70°
73°
93%
0.03 in
190
11
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 86%
۱۱ قبل‌ازظهر
d420
72°
77°
94%
0.02 in
192
13
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی 86%
۰ بعدازظهر
d410
73°
79°
89%
0.01 in
199
13
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی 83%
۱ بعدازظهر
d420
73°
79°
90%
0.01 in
207
11
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی 81%
۲ بعدازظهر
d420
75°
81°
86%
0.02 in
207
9
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی 79%
۳ بعدازظهر
d220
73°
79°
90%
0.02 in
198
9
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 72%
۴ بعدازظهر
d210
75°
81°
87%
0 in
195
9
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 65%
۵ بعدازظهر
d200
77°
82°
81%
0 in
199
9
تا قسمتی ابری
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 58%
۶ بعدازظهر
d100
77°
82°
79%
0 in
206
9
غالباً شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 42%
۷ بعدازظهر
d000
77°
82°
85%
0 in
189
7
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 26%
۸ بعدازظهر
d000
73°
79°
91%
0 in
195
7
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 10%
۹ بعدازظهر
n000
72°
77°
96%
0 in
212
7
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n000
72°
77°
97%
0 in
235
7
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n000
72°
77°
97%
0 in
250
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Lutheran Church of Cheshire را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه