Lutheran Church of Cheshire, CT پیش بینی ساعتی

 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
جمعه
مرداد ۸
14 h 27 min
۵:۴۴ قبل‌ازظهر
۸:۱۱ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n210
68°
72°
99%
0 in
235
16
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی > 90%
۱ قبل‌ازظهر
n000
70°
75°
99%
0 in
245
13
شفاف
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی > 90%
۲ قبل‌ازظهر
n000
68°
72°
99%
0 in
264
11
شفاف
تندباد 34 mph
احتمال بارندگی > 90%
۳ قبل‌ازظهر
n000
68°
72°
99%
0 in
274
9
شفاف
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 87%
۴ قبل‌ازظهر
n000
68°
72°
98%
0 in
280
9
شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 78%
۵ قبل‌ازظهر
n000
66°
70°
96%
0 in
281
9
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 70%
۶ قبل‌ازظهر
d000
66°
70°
95%
0 in
282
9
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 48%
۷ قبل‌ازظهر
d000
68°
72°
93%
0 in
277
7
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 26%
۸ قبل‌ازظهر
d100
70°
73°
89%
0 in
275
7
غالباً شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d210
72°
75°
82%
0 in
277
9
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d210
73°
77°
70%
0 in
300
9
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d100
75°
77°
61%
0 in
309
11
غالباً شفاف
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d100
77°
79°
55%
0 in
310
11
غالباً شفاف
تندباد 34 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d100
79°
81°
51%
0 in
308
11
غالباً شفاف
تندباد 34 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d100
79°
79°
48%
0 in
304
11
غالباً شفاف
تندباد 34 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d000
81°
81°
46%
0 in
302
11
شفاف
تندباد 34 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d000
81°
81°
47%
0 in
301
11
شفاف
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d100
79°
81°
51%
0 in
306
11
غالباً شفاف
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d100
75°
77°
54%
0 in
321
11
غالباً شفاف
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d000
73°
75°
58%
0 in
332
9
شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d000
70°
72°
59%
0 in
325
7
شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n000
66°
68°
61%
0 in
315
7
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n000
63°
63°
65%
0 in
304
7
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n000
61°
61°
67%
0 in
297
7
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Lutheran Church of Cheshire را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه