Lutheran Church of Cheshire, CT پیش بینی ساعتی

 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
شنبه
مرداد ۱۶
14 h 10 min
۵:۵۱ قبل‌ازظهر
۸:۰۲ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n000
68°
72°
94%
0 in
188
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n100
68°
72°
95%
0 in
194
7
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n000
68°
72°
93%
0 in
204
7
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n000
66°
70°
92%
0 in
215
7
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n000
66°
70°
91%
0 in
226
7
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n000
64°
66°
91%
0 in
232
7
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
d100
66°
70°
88%
0 in
233
4
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d300
68°
72°
85%
0 in
218
4
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d300
70°
73°
82%
0 in
206
4
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d300
73°
77°
76%
0 in
204
4
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d300
75°
79°
69%
0 in
203
4
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d300
79°
82°
63%
0 in
201
4
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d300
81°
82°
59%
0 in
198
7
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d300
81°
82°
55%
0 in
195
9
ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d300
82°
84°
51%
0 in
193
9
ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d300
82°
84°
54%
0 in
193
9
ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d300
82°
84°
57%
0 in
193
9
ابری
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d300
82°
86°
60%
0 in
192
9
ابری
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d300
79°
82°
69%
0 in
188
7
ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d300
77°
82°
78%
0 in
183
7
ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d300
73°
79°
87%
0 in
178
7
ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n300
73°
79°
91%
0 in
182
7
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n300
72°
77°
95%
0 in
187
4
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 10%
۱۱ بعدازظهر
n400
70°
75°
99%
0 in
193
4
پوشیده از ابر
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 11%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Lutheran Church of Cheshire را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه