Active hurricanes Track active hurricanes Track active hurricanes

Lutheran Church of Cheshire, CT پیش بینی ساعتی

یکشنبه
شهریور ۲۸
12 h 18 min
۶:۳۵ قبل‌ازظهر ۶:۳۵
۶:۵۴ بعدازظهر ۱۸:۵۴
۱ بعدازظهر ۱۳
شفاف
72 +22 72 +22 48%
0 in 0 mm
N 9 14 4
شفاف
تندباد 22 mph 36 kmh 10 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر ۱۴
شفاف
73 +23 73 +23 44%
0 in 0 mm
N 7 11 3
شفاف
تندباد 22 mph 36 kmh 10 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر ۱۵
شفاف
75 +24 75 +24 43%
0 in 0 mm
N 7 11 3
شفاف
تندباد 20 mph 32 kmh 9 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر ۱۶
شفاف
75 +24 75 +24 44%
0 in 0 mm
N 4 7 2
شفاف
تندباد 18 mph 29 kmh 8 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر ۱۷
شفاف
75 +24 75 +24 57%
0 in 0 mm
NE 2 4 1
شفاف
تندباد 18 mph 29 kmh 8 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر ۱۸
شفاف
70 +21 70 +21 83%
0 in 0 mm
NE 2 4 1
شفاف
تندباد 13 mph 22 kmh 6 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر ۱۹
شفاف
66 +19 66 +19 83%
0 in 0 mm
NE 2 4 1
شفاف
تندباد 9 mph 14 kmh 4 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر ۲۰
شفاف
64 +18 64 +18 85%
0 in 0 mm
N 2 4 1
شفاف
تندباد 7 mph 11 kmh 3 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر ۲۱
شفاف
63 +17 63 +17 86%
0 in 0 mm
N 4 7 2
شفاف
تندباد 7 mph 11 kmh 3 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر ۲۲
شفاف
61 +16 61 +16 86%
0 in 0 mm
N 4 7 2
شفاف
تندباد 9 mph 14 kmh 4 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر ۲۳
شفاف
59 +15 59 +15 87%
0 in 0 mm
N 4 7 2
شفاف
تندباد 9 mph 14 kmh 4 m/s
احتمال بارندگی < 10%

آخرین مکان بازدید شده

مورد علاقه‌های شما

Send Feedback See active warnings