Active hurricanes Track active hurricanes Track active hurricanes

Lutheran Church of Cheshire, CT پیش بینی ساعتی

جمعه
شهریور ۲۶
12 h 24 min
۶:۳۳ قبل‌ازظهر ۶:۳۳
۶:۵۸ بعدازظهر ۱۸:۵۸
۸ بعدازظهر ۲۰
غالباً شفاف
70 +21 72 +22 98%
0 in 0 mm
NE 4 7 2
غالباً شفاف
تندباد 13 mph 22 kmh 6 m/s
احتمال بارندگی 37%
۹ بعدازظهر ۲۱
غالباً شفاف
70 +21 72 +22 99%
0 in 0 mm
NE 7 11 3
غالباً شفاف
تندباد 13 mph 22 kmh 6 m/s
احتمال بارندگی 26%
۱۰ بعدازظهر ۲۲
ابری
68 +20 70 +21 99%
0 in 0 mm
NE 7 11 3
ابری
تندباد 13 mph 22 kmh 6 m/s
احتمال بارندگی 15%
۱۱ بعدازظهر ۲۳
پوشیده از ابر
68 +20 70 +21 99%
0 in 0 mm
NE 7 11 3
پوشیده از ابر
تندباد 13 mph 22 kmh 6 m/s
احتمال بارندگی < 10%

آخرین مکان بازدید شده

مورد علاقه‌های شما

Send Feedback See active warnings