Lyman Center, CT پیش بینی ساعتی

 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
پنجشنبه
مرداد ۱۴
14 h 13 min
۵:۵۰ قبل‌ازظهر
۸:۰۴ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n310
64°
66°
92%
0.01 in
30
9
ابری و باران سبک
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 73%
۱ قبل‌ازظهر
n420
64°
66°
94%
0.02 in
28
11
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 75%
۲ قبل‌ازظهر
n430
64°
66°
96%
0.23 in
20
11
پوشیده از ابر و باران
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 78%
۳ قبل‌ازظهر
n430
64°
66°
97%
0.29 in
22
11
پوشیده از ابر و باران
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 80%
۴ قبل‌ازظهر
n220
64°
66°
97%
0.05 in
9
11
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 82%
۵ قبل‌ازظهر
n430
64°
66°
97%
0.04 in
10
9
پوشیده از ابر و باران
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 84%
۶ قبل‌ازظهر
d430
64°
66°
96%
0.06 in
10
9
پوشیده از ابر و باران
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 79%
۷ قبل‌ازظهر
d420
64°
66°
95%
0.01 in
0
9
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 73%
۸ قبل‌ازظهر
d300
66°
70°
94%
0 in
351
11
ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 68%
۹ قبل‌ازظهر
d300
68°
72°
88%
0 in
357
9
ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 56%
۱۰ قبل‌ازظهر
d300
70°
73°
80%
0 in
4
11
ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 43%
۱۱ قبل‌ازظهر
d300
73°
77°
74%
0 in
6
9
ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 31%
۰ بعدازظهر
d300
77°
81°
66%
0 in
360
7
ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 25%
۱ بعدازظهر
d300
81°
82°
59%
0 in
330
4
ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 19%
۲ بعدازظهر
d400
77°
81°
65%
0 in
204
7
پوشیده از ابر
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 14%
۳ بعدازظهر
d300
77°
81°
69%
0 in
181
9
ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 11%
۴ بعدازظهر
d300
77°
81°
65%
0 in
189
7
ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d300
77°
81°
65%
0 in
188
4
ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d100
77°
81°
73%
0 in
152
4
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d100
75°
81°
81%
0 in
145
7
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d100
73°
79°
85%
0 in
174
4
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n300
72°
77°
87%
0 in
184
4
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n300
70°
73°
87%
0 in
178
4
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n300
70°
73°
89%
0 in
175
2
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Lyman Center را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه