Lyman Center, CT پیش بینی ساعتی

 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
جمعه
مرداد ۱۵
14 h 11 min
۵:۵۱ قبل‌ازظهر
۸:۰۳ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n000
70°
75°
94%
0 in
240
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n000
68°
72°
95%
0 in
250
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n000
68°
72°
96%
0 in
268
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n000
68°
72°
96%
0 in
272
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n000
66°
70°
96%
0 in
286
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n000
66°
70°
94%
0 in
286
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
d000
66°
70°
94%
0 in
286
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d000
68°
72°
91%
0 in
291
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d000
72°
75°
85%
0 in
272
2
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d000
73°
77°
78%
0 in
221
2
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d000
77°
81°
72%
0 in
204
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d000
79°
82°
70%
0 in
196
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d100
79°
82°
67%
0 in
190
7
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d100
81°
84°
62%
0 in
187
7
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d000
82°
84°
58%
0 in
185
9
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d000
82°
84°
59%
0 in
186
9
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d000
82°
86°
60%
0 in
179
9
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d000
82°
86°
63%
0 in
179
9
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d000
81°
84°
69%
0 in
181
7
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d000
79°
84°
77%
0 in
173
7
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d000
77°
82°
83%
0 in
173
7
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n000
75°
81°
86%
0 in
171
4
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n000
73°
79°
87%
0 in
168
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n000
72°
75°
86%
0 in
176
7
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Lyman Center را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه