Lyman Center, CT پیش بینی ساعتی

 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
چهارشنبه
مرداد ۱۳
14 h 16 min
۵:۴۹ قبل‌ازظهر
۸:۰۵ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n400
70°
75°
94%
0 in
265
2
پوشیده از ابر
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 14%
۱ قبل‌ازظهر
n400
68°
72°
95%
0 in
312
2
پوشیده از ابر
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 14%
۲ قبل‌ازظهر
n300
68°
72°
97%
0 in
329
2
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 14%
۳ قبل‌ازظهر
n300
68°
72°
98%
0 in
325
4
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 15%
۴ قبل‌ازظهر
n200
68°
72°
99%
0 in
319
4
تا قسمتی ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 17%
۵ قبل‌ازظهر
n200
66°
70°
98%
0 in
320
4
تا قسمتی ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 18%
۶ قبل‌ازظهر
d300
68°
72°
96%
0 in
325
4
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 19%
۷ قبل‌ازظهر
d300
68°
72°
92%
0 in
348
4
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 19%
۸ قبل‌ازظهر
d300
68°
72°
87%
0 in
3
4
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 19%
۹ قبل‌ازظهر
d300
72°
75°
76%
0 in
4
4
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 18%
۱۰ قبل‌ازظهر
d300
73°
75°
65%
0 in
5
2
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 17%
۱۱ قبل‌ازظهر
d300
77°
79°
54%
0 in
6
2
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 16%
۰ بعدازظهر
d300
77°
79°
53%
0 in
38
2
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 18%
۱ بعدازظهر
d300
77°
79°
52%
0 in
121
2
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 21%
۲ بعدازظهر
d300
79°
81°
51%
0 in
145
2
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 23%
۳ بعدازظهر
d300
77°
79°
53%
0 in
153
4
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 24%
۴ بعدازظهر
d300
77°
79°
54%
0 in
157
4
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 25%
۵ بعدازظهر
d300
77°
79°
55%
0 in
160
7
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 25%
۶ بعدازظهر
d300
75°
79°
66%
0 in
165
7
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 24%
۷ بعدازظهر
d300
73°
77°
75%
0 in
171
7
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 22%
۸ بعدازظهر
d300
73°
79°
84%
0 in
177
7
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 20%
۹ بعدازظهر
n200
72°
75°
86%
0 in
172
4
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 17%
۱۰ بعدازظهر
n100
70°
73°
88%
0 in
166
4
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 13%
۱۱ بعدازظهر
n100
70°
73°
90%
0 in
160
4
غالباً شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Lyman Center را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه