Lyman Center, CT پیش بینی ساعتی

 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
چهارشنبه
مرداد ۱۳
14 h 16 min
۵:۴۹ قبل‌ازظهر
۸:۰۵ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n300
68°
72°
93%
0 in
129
2
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 13%
۱ قبل‌ازظهر
n300
68°
72°
94%
0 in
5
0
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 10%
۲ قبل‌ازظهر
n300
68°
72°
96%
0 in
328
2
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n300
68°
72°
97%
0 in
345
2
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n300
68°
72°
98%
0 in
357
4
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n300
66°
70°
99%
0 in
5
4
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 10%
۶ قبل‌ازظهر
d300
68°
72°
97%
0 in
16
4
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 11%
۷ قبل‌ازظهر
d300
68°
72°
95%
0 in
29
4
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 12%
۸ قبل‌ازظهر
d300
70°
73°
93%
0 in
44
2
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 13%
۹ قبل‌ازظهر
d300
72°
75°
86%
0 in
59
4
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 18%
۱۰ قبل‌ازظهر
d300
73°
77°
78%
0 in
70
4
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 23%
۱۱ قبل‌ازظهر
d300
75°
79°
71%
0 in
79
4
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 28%
۰ بعدازظهر
d300
77°
81°
72%
0 in
97
4
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 31%
۱ بعدازظهر
d300
77°
81°
74%
0 in
113
7
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 33%
۲ بعدازظهر
d300
77°
81°
75%
0 in
125
7
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 35%
۳ بعدازظهر
d310
77°
82°
78%
0 in
128
7
ابری و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 35%
۴ بعدازظهر
d310
77°
82°
79%
0 in
130
7
ابری و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 35%
۵ بعدازظهر
d310
75°
81°
81%
0 in
133
7
ابری و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 35%
۶ بعدازظهر
d300
73°
77°
82%
0 in
122
4
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 33%
۷ بعدازظهر
d300
73°
79°
83%
0 in
103
4
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 31%
۸ بعدازظهر
d300
72°
75°
85%
0 in
74
4
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 29%
۹ بعدازظهر
n300
70°
73°
87%
0 in
74
4
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 30%
۱۰ بعدازظهر
n300
70°
73°
89%
0 in
75
4
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 31%
۱۱ بعدازظهر
n300
68°
72°
91%
0 in
75
4
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 33%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Lyman Center را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه