Saint Josephs Boys School, MA پیش بینی ساعتی

 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
پنجشنبه
تیر ۳
15 h 18 min
۵:۰۸ قبل‌ازظهر
۸:۲۷ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n000
59°
59°
68%
0 in
303
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n000
57°
57°
72%
0 in
308
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n000
57°
57°
74%
0 in
316
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n000
55°
55°
77%
0 in
316
2
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n000
55°
55°
81%
0 in
315
2
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n000
54°
54°
84%
0 in
314
2
شفاف
تندباد 4 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
d000
55°
55°
85%
0 in
308
2
شفاف
تندباد 4 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d000
59°
59°
78%
0 in
288
0
شفاف
تندباد 4 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d000
63°
63°
60%
0 in
200
0
شفاف
تندباد 4 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d000
66°
66°
51%
0 in
175
2
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d000
70°
70°
43%
0 in
171
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d000
73°
73°
35%
0 in
170
4
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d000
73°
73°
33%
0 in
167
4
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d000
75°
75°
33%
0 in
164
7
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d000
75°
75°
33%
0 in
162
7
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d000
77°
77°
38%
0 in
147
7
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d000
75°
75°
39%
0 in
137
9
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d000
73°
73°
37%
0 in
130
11
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d000
73°
73°
42%
0 in
141
9
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d000
70°
70°
52%
0 in
154
9
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d000
68°
70°
60%
0 in
168
9
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n000
64°
66°
69%
0 in
175
7
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n000
63°
63°
76%
0 in
183
7
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n000
61°
61°
86%
0 in
193
7
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Saint Josephs Boys School را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه