Saint Josephs Boys School, MA پیش بینی ساعتی

 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
یکشنبه
تیر ۶
15 h 18 min
۵:۰۹ قبل‌ازظهر
۸:۲۷ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n400
73°
79°
85%
0 in
206
11
پوشیده از ابر
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 10%
۱ قبل‌ازظهر
n300
73°
79°
87%
0 in
207
9
ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 10%
۲ قبل‌ازظهر
n300
73°
79°
88%
0 in
210
9
ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n300
73°
79°
89%
0 in
210
9
ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n300
72°
77°
90%
0 in
209
9
ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 10%
۵ قبل‌ازظهر
n410
72°
77°
90%
0 in
208
9
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 10%
۶ قبل‌ازظهر
d410
73°
79°
88%
0.01 in
209
11
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 10%
۷ قبل‌ازظهر
d410
73°
79°
87%
0.01 in
207
11
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 10%
۸ قبل‌ازظهر
d400
73°
79°
85%
0 in
209
11
پوشیده از ابر
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 10%
۹ قبل‌ازظهر
d300
77°
81°
75%
0 in
218
13
ابری
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d300
79°
82°
66%
0 in
228
16
ابری
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d200
82°
84°
59%
0 in
229
16
تا قسمتی ابری
تندباد 36 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d100
84°
86°
53%
0 in
232
16
غالباً شفاف
تندباد 36 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d300
86°
86°
47%
0 in
233
16
ابری
تندباد 38 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d300
88°
88°
44%
0 in
234
16
ابری
تندباد 38 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d300
88°
88°
43%
0 in
235
13
ابری
تندباد 38 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d300
88°
88°
43%
0 in
233
13
ابری
تندباد 36 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d100
90°
90°
42%
0 in
220
11
غالباً شفاف
تندباد 36 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d000
88°
88°
48%
0 in
224
11
شفاف
تندباد 34 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d000
86°
88°
53%
0 in
209
9
شفاف
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d000
86°
90°
59%
0 in
205
9
شفاف
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n100
84°
88°
64%
0 in
210
9
غالباً شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n200
81°
84°
70%
0 in
216
9
تا قسمتی ابری
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n300
79°
84°
75%
0 in
221
9
ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Saint Josephs Boys School را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه