Saint Josephs Boys School, MA پیش بینی ساعتی

 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
جمعه
تیر ۴
15 h 18 min
۵:۰۸ قبل‌ازظهر
۸:۲۷ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n000
61°
61°
67%
0 in
184
7
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n000
59°
59°
73%
0 in
192
7
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n000
57°
57°
79%
0 in
202
4
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n000
57°
57°
83%
0 in
195
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n000
55°
55°
88%
0 in
186
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n000
55°
55°
92%
0 in
174
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
d000
59°
59°
86%
0 in
172
2
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d000
61°
61°
79%
0 in
170
2
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d000
64°
66°
73%
0 in
161
0
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d000
66°
68°
65%
0 in
147
2
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d000
70°
72°
58%
0 in
143
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d000
72°
72°
50%
0 in
142
4
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d100
73°
73°
47%
0 in
156
4
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d200
75°
75°
43%
0 in
171
4
تا قسمتی ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d300
77°
77°
40%
0 in
184
4
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d200
77°
77°
47%
0 in
162
7
تا قسمتی ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d100
75°
77°
55%
0 in
148
9
غالباً شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d000
75°
77°
63%
0 in
140
11
شفاف
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d000
75°
79°
67%
0 in
149
9
شفاف
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d000
73°
77°
71%
0 in
161
9
شفاف
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d000
73°
77°
75%
0 in
175
9
شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n100
72°
75°
82%
0 in
178
9
غالباً شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n100
70°
73°
88%
0 in
181
7
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n100
68°
72°
95%
0 in
185
7
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Saint Josephs Boys School را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه