Active hurricanes Track active hurricanes Track active hurricanes

Saint Mary High School, MA پیش بینی ساعتی

جمعه
شهریور ۲۶
12 h 24 min
۶:۳۲ قبل‌ازظهر ۶:۳۲
۶:۵۷ بعدازظهر ۱۸:۵۷
۸ بعدازظهر ۲۰
ابری
68 +20 70 +21 95%
0 in 0 mm
NE 4 7 2
ابری
تندباد 11 mph 18 kmh 5 m/s
احتمال بارندگی 39%
۹ بعدازظهر ۲۱
تا قسمتی ابری
66 +19 66 +19 97%
0 in 0 mm
NE 4 7 2
تا قسمتی ابری
تندباد 11 mph 18 kmh 5 m/s
احتمال بارندگی 29%
۱۰ بعدازظهر ۲۲
غالباً شفاف
66 +19 66 +19 98%
0 in 0 mm
NE 4 7 2
غالباً شفاف
تندباد 11 mph 18 kmh 5 m/s
احتمال بارندگی 18%
۱۱ بعدازظهر ۲۳
ابری
64 +18 64 +18 98%
0 in 0 mm
NE 4 7 2
ابری
تندباد 11 mph 18 kmh 5 m/s
احتمال بارندگی < 10%

آخرین مکان بازدید شده

مورد علاقه‌های شما

Send Feedback See active warnings