Saint Marys Orthodox Church, MA پیش بینی ساعتی

 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
شنبه
تیر ۵
15 h 16 min
۵:۰۸ قبل‌ازظهر
۸:۲۵ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n000
64°
66°
90%
0 in
201
9
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n100
64°
66°
93%
0 in
205
9
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n200
64°
66°
95%
0 in
209
9
تا قسمتی ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n200
64°
66°
95%
0 in
211
9
تا قسمتی ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n300
64°
66°
95%
0 in
214
9
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n300
64°
66°
96%
0 in
217
9
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
d300
66°
70°
91%
0 in
220
9
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 10%
۷ قبل‌ازظهر
d300
68°
72°
87%
0 in
222
11
ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 12%
۸ قبل‌ازظهر
d400
70°
73°
83%
0 in
224
11
پوشیده از ابر
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 14%
۹ قبل‌ازظهر
d400
72°
75°
79%
0 in
221
11
پوشیده از ابر
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 19%
۱۰ قبل‌ازظهر
d400
75°
79°
75%
0 in
217
11
پوشیده از ابر
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 24%
۱۱ قبل‌ازظهر
d400
77°
81°
71%
0 in
214
13
پوشیده از ابر
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 29%
۰ بعدازظهر
d400
79°
82°
66%
0 in
216
13
پوشیده از ابر
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 30%
۱ بعدازظهر
d400
81°
84°
61%
0 in
217
13
پوشیده از ابر
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 31%
۲ بعدازظهر
d400
82°
84°
55%
0 in
218
16
پوشیده از ابر
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 32%
۳ بعدازظهر
d200
84°
86°
55%
0 in
213
16
تا قسمتی ابری
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 27%
۴ بعدازظهر
d100
84°
86°
55%
0 in
208
16
غالباً شفاف
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی 22%
۵ بعدازظهر
d000
84°
86°
55%
0 in
203
18
شفاف
تندباد 34 mph
احتمال بارندگی 16%
۶ بعدازظهر
d000
82°
86°
61%
0 in
203
16
شفاف
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی 12%
۷ بعدازظهر
d100
81°
84°
68%
0 in
203
16
غالباً شفاف
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d100
79°
84°
74%
0 in
202
16
غالباً شفاف
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n100
77°
82°
79%
0 in
205
13
غالباً شفاف
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n100
75°
81°
83%
0 in
208
13
غالباً شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n100
73°
79°
87%
0 in
211
13
غالباً شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Saint Marys Orthodox Church را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه