Active hurricanes Track active hurricanes Track active hurricanes

Schell Bridge, MA پیش بینی ساعتی

چهارشنبه
شهریور ۳۱
12 h 10 min
۶:۳۶ قبل‌ازظهر ۶:۳۶
۶:۴۷ بعدازظهر ۱۸:۴۷
۵ بعدازظهر ۱۷
ابری و باران سبک
77 +25 79 +26 97%
0 in 0.1 mm
S 9 14 4
ابری و باران سبک
تندباد 29 mph 47 kmh 13 m/s
احتمال بارندگی 76%
۶ بعدازظهر ۱۸
تا قسمتی ابری
75 +24 77 +25 97%
0 in 0 mm
S 9 14 4
تا قسمتی ابری
تندباد 29 mph 47 kmh 13 m/s
احتمال بارندگی 70%
۷ بعدازظهر ۱۹
پوشیده از ابر
73 +23 75 +24 97%
0 in 0 mm
S 9 14 4
پوشیده از ابر
تندباد 27 mph 43 kmh 12 m/s
احتمال بارندگی 63%
۸ بعدازظهر ۲۰
پوشیده از ابر و باران سبک
72 +22 73 +23 97%
0.01 in 0.2 mm
S 9 14 4
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 27 mph 43 kmh 12 m/s
احتمال بارندگی 56%
۹ بعدازظهر ۲۱
پوشیده از ابر
72 +22 73 +23 97%
0 in 0 mm
SE 9 14 4
پوشیده از ابر
تندباد 25 mph 40 kmh 11 m/s
احتمال بارندگی 46%
۱۰ بعدازظهر ۲۲
پوشیده از ابر
70 +21 72 +22 97%
0 in 0 mm
SE 9 14 4
پوشیده از ابر
تندباد 22 mph 36 kmh 10 m/s
احتمال بارندگی 37%
۱۱ بعدازظهر ۲۳
پوشیده از ابر
70 +21 72 +22 97%
0 in 0 mm
SE 9 14 4
پوشیده از ابر
تندباد 20 mph 32 kmh 9 m/s
احتمال بارندگی 27%

آخرین مکان بازدید شده

مورد علاقه‌های شما

Send Feedback See active warnings