Active hurricanes Track active hurricanes Track active hurricanes

Schell Bridge, MA پیش بینی ساعتی

سه‌شنبه
شهریور ۳۰
12 h 13 min
۶:۳۵ قبل‌ازظهر ۶:۳۵
۶:۴۹ بعدازظهر ۱۸:۴۹
۵ بعدازظهر ۱۷
ابری
73 +23 73 +23 75%
0 in 0 mm
S 7 11 3
ابری
تندباد 20 mph 32 kmh 9 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر ۱۸
تا قسمتی ابری
70 +21 70 +21 81%
0 in 0 mm
SE 4 7 2
تا قسمتی ابری
تندباد 18 mph 29 kmh 8 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر ۱۹
ابری
66 +19 66 +19 84%
0 in 0 mm
SE 4 7 2
ابری
تندباد 16 mph 25 kmh 7 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر ۲۰
ابری
64 +18 64 +18 89%
0 in 0 mm
SE 4 7 2
ابری
تندباد 13 mph 22 kmh 6 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر ۲۱
ابری
63 +17 63 +17 92%
0 in 0 mm
S 4 7 2
ابری
تندباد 13 mph 22 kmh 6 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر ۲۲
ابری
61 +16 61 +16 95%
0 in 0 mm
SE 4 7 2
ابری
تندباد 13 mph 22 kmh 6 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر ۲۳
ابری
61 +16 61 +16 96%
0 in 0 mm
SE 4 7 2
ابری
تندباد 11 mph 18 kmh 5 m/s
احتمال بارندگی < 10%

آخرین مکان بازدید شده

مورد علاقه‌های شما

Send Feedback See active warnings