Scrubby Neck, MA پیش بینی ساعتی

 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
جمعه
تیر ۴
15 h 9 min
۵:۱۰ قبل‌ازظهر
۸:۱۹ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n420
59°
57°
92%
0.03 in
74
13
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n410
61°
59°
93%
0.01 in
85
13
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n410
61°
61°
96%
0 in
109
7
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 78%
۳ قبل‌ازظهر
n410
63°
63°
98%
0 in
182
7
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 68%
۴ قبل‌ازظهر
n410
63°
63°
98%
0 in
184
9
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 58%
۵ قبل‌ازظهر
n400
63°
63°
98%
0 in
177
9
پوشیده از ابر
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 47%
۶ قبل‌ازظهر
d400
64°
66°
97%
0 in
174
9
پوشیده از ابر
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 49%
۷ قبل‌ازظهر
d400
66°
70°
97%
0 in
174
7
پوشیده از ابر
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 51%
۸ قبل‌ازظهر
d410
68°
72°
95%
0.01 in
168
7
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 53%
۹ قبل‌ازظهر
d410
70°
75°
94%
0.01 in
156
9
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 52%
۱۰ قبل‌ازظهر
d300
72°
77°
93%
0 in
158
11
ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 51%
۱۱ قبل‌ازظهر
d400
73°
79°
92%
0 in
177
13
پوشیده از ابر
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 50%
۰ بعدازظهر
d300
73°
79°
92%
0 in
194
13
ابری
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 41%
۱ بعدازظهر
d200
73°
79°
92%
0 in
199
13
تا قسمتی ابری
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 32%
۲ بعدازظهر
d300
72°
77°
93%
0 in
206
13
ابری
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 23%
۳ بعدازظهر
d300
72°
77°
93%
0 in
222
13
ابری
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 17%
۴ بعدازظهر
d300
72°
77°
93%
0 in
230
13
ابری
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 11%
۵ بعدازظهر
d000
72°
77°
89%
0 in
224
11
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d000
70°
73°
88%
0 in
216
11
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d000
68°
72°
91%
0 in
212
11
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d000
66°
70°
93%
0 in
209
11
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n000
66°
70°
94%
0 in
205
11
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n000
64°
66°
93%
0 in
205
11
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n000
64°
66°
93%
0 in
206
11
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Scrubby Neck را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه