Scrubby Neck, MA پیش بینی ساعتی

 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
یکشنبه
تیر ۶
15 h 8 min
۵:۱۰ قبل‌ازظهر
۸:۱۹ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n300
68°
72°
97%
0 in
208
13
ابری
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n300
68°
72°
97%
0 in
206
16
ابری
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n400
68°
72°
97%
0 in
210
16
پوشیده از ابر
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n400
68°
72°
98%
0 in
216
16
پوشیده از ابر
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n400
68°
72°
97%
0 in
217
16
پوشیده از ابر
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n400
68°
72°
96%
0 in
219
16
پوشیده از ابر
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
d400
70°
75°
96%
0 in
222
16
پوشیده از ابر
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d400
72°
77°
94%
0 in
219
16
پوشیده از ابر
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d400
72°
77°
93%
0 in
219
16
پوشیده از ابر
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d400
73°
79°
93%
0 in
221
18
پوشیده از ابر
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d400
75°
82°
92%
0 in
223
18
پوشیده از ابر
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d300
77°
84°
89%
0 in
224
20
ابری
تندباد 34 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d200
77°
84°
88%
0 in
225
20
تا قسمتی ابری
تندباد 34 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d200
79°
86°
86%
0 in
225
20
تا قسمتی ابری
تندباد 36 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d300
77°
82°
87%
0 in
224
18
ابری
تندباد 36 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d300
77°
82°
87%
0 in
223
18
ابری
تندباد 36 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d300
77°
82°
87%
0 in
222
18
ابری
تندباد 34 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d300
77°
82°
87%
0 in
221
18
ابری
تندباد 34 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d300
75°
81°
88%
0 in
220
18
ابری
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d200
73°
79°
89%
0 in
219
18
تا قسمتی ابری
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d200
72°
77°
90%
0 in
218
18
تا قسمتی ابری
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n200
72°
77°
91%
0 in
221
18
تا قسمتی ابری
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n300
70°
73°
92%
0 in
224
18
ابری
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n300
68°
72°
93%
0 in
226
18
ابری
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Scrubby Neck را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه