Seapuit Heliport, MA پیش بینی ساعتی

 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
پنجشنبه
تیر ۳
15 h 11 min
۵:۰۸ قبل‌ازظهر
۸:۱۹ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n100
59°
59°
76%
0 in
241
7
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n100
57°
57°
79%
0 in
252
4
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n100
55°
55°
81%
0 in
265
4
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n300
55°
55°
82%
0 in
284
2
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n200
57°
57°
80%
0 in
336
2
تا قسمتی ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n000
55°
55°
84%
0 in
20
2
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
d000
57°
57°
85%
0 in
47
2
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d000
61°
61°
78%
0 in
108
2
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d000
64°
66°
71%
0 in
142
2
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d000
68°
70°
64%
0 in
144
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d000
70°
72°
57%
0 in
145
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d000
72°
73°
56%
0 in
145
7
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d000
73°
75°
53%
0 in
148
7
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d000
73°
75°
54%
0 in
150
9
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d000
73°
73°
52%
0 in
152
9
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d000
72°
73°
58%
0 in
152
9
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d000
72°
73°
62%
0 in
151
9
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d200
70°
72°
62%
0 in
151
9
تا قسمتی ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d300
68°
70°
63%
0 in
148
7
ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d300
66°
68°
66%
0 in
143
7
ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d300
64°
66°
70%
0 in
138
4
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n300
63°
63°
73%
0 in
133
4
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n300
63°
63°
75%
0 in
128
4
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n300
61°
61°
75%
0 in
121
4
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Seapuit Heliport را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه