Seapuit Heliport, MA پیش بینی ساعتی

 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
یکشنبه
تیر ۶
15 h 10 min
۵:۰۹ قبل‌ازظهر
۸:۱۹ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n400
70°
75°
96%
0 in
209
13
پوشیده از ابر
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n400
70°
75°
96%
0 in
211
13
پوشیده از ابر
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n400
70°
75°
96%
0 in
216
13
پوشیده از ابر
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n400
70°
75°
96%
0 in
219
13
پوشیده از ابر
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n400
70°
75°
96%
0 in
219
13
پوشیده از ابر
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n400
70°
75°
96%
0 in
221
13
پوشیده از ابر
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
d400
70°
75°
96%
0 in
222
13
پوشیده از ابر
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d400
72°
77°
95%
0 in
218
13
پوشیده از ابر
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d400
73°
79°
93%
0 in
222
16
پوشیده از ابر
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d400
75°
81°
91%
0 in
225
18
پوشیده از ابر
تندباد 34 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d400
75°
81°
89%
0 in
227
18
پوشیده از ابر
تندباد 36 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d400
77°
82°
86%
0 in
229
18
پوشیده از ابر
تندباد 38 mph
احتمال بارندگی 11%
۰ بعدازظهر
d400
79°
86°
85%
0 in
230
20
پوشیده از ابر
تندباد 38 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d400
79°
86°
85%
0 in
230
18
پوشیده از ابر
تندباد 38 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d400
79°
86°
85%
0 in
230
18
پوشیده از ابر
تندباد 38 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d300
79°
86°
85%
0 in
228
18
ابری
تندباد 38 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d100
79°
86°
85%
0 in
227
18
غالباً شفاف
تندباد 40 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d000
79°
86°
85%
0 in
225
16
شفاف
تندباد 40 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d100
77°
82°
86%
0 in
225
16
غالباً شفاف
تندباد 38 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d200
75°
81°
88%
0 in
224
16
تا قسمتی ابری
تندباد 36 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d300
73°
79°
90%
0 in
224
16
ابری
تندباد 34 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n300
72°
77°
90%
0 in
227
16
ابری
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n300
72°
77°
90%
0 in
229
16
ابری
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n300
70°
73°
90%
0 in
231
16
ابری
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Seapuit Heliport را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه