Seapuit Heliport, MA پیش بینی ساعتی

 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
جمعه
مرداد ۱۵
14 h 13 min
۵:۴۰ قبل‌ازظهر
۷:۵۳ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n300
68°
72°
96%
0 in
189
9
ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 59%
۱ قبل‌ازظهر
n300
68°
72°
96%
0 in
191
11
ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 57%
۲ قبل‌ازظهر
n400
68°
72°
96%
0 in
193
11
پوشیده از ابر
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 56%
۳ قبل‌ازظهر
n420
68°
72°
96%
0.01 in
193
11
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 58%
۴ قبل‌ازظهر
n420
70°
75°
96%
0.01 in
193
11
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 60%
۵ قبل‌ازظهر
n420
70°
75°
96%
0.01 in
193
11
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 62%
۶ قبل‌ازظهر
d310
70°
75°
95%
0.01 in
196
11
ابری و باران سبک
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 66%
۷ قبل‌ازظهر
d210
70°
75°
95%
0.01 in
199
11
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 69%
۸ قبل‌ازظهر
d210
70°
75°
94%
0.01 in
202
13
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 72%
۹ قبل‌ازظهر
d210
72°
77°
94%
0 in
204
13
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 74%
۱۰ قبل‌ازظهر
d210
73°
79°
93%
0 in
205
13
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 76%
۱۱ قبل‌ازظهر
d210
75°
82°
93%
0 in
206
13
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی 78%
۰ بعدازظهر
d210
77°
84°
92%
0 in
208
16
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 34 mph
احتمال بارندگی 80%
۱ بعدازظهر
d310
77°
84°
92%
0 in
209
16
ابری و باران سبک
تندباد 34 mph
احتمال بارندگی 82%
۲ بعدازظهر
d310
77°
84°
91%
0 in
210
16
ابری و باران سبک
تندباد 36 mph
احتمال بارندگی 84%
۳ بعدازظهر
d300
77°
84°
91%
0 in
208
16
ابری
تندباد 36 mph
احتمال بارندگی 81%
۴ بعدازظهر
d300
77°
84°
90%
0 in
206
16
ابری
تندباد 36 mph
احتمال بارندگی 77%
۵ بعدازظهر
d200
75°
81°
90%
0 in
204
13
تا قسمتی ابری
تندباد 36 mph
احتمال بارندگی 73%
۶ بعدازظهر
d200
75°
81°
89%
0 in
202
13
تا قسمتی ابری
تندباد 36 mph
احتمال بارندگی 69%
۷ بعدازظهر
d200
73°
79°
89%
0 in
199
13
تا قسمتی ابری
تندباد 36 mph
احتمال بارندگی 66%
۸ بعدازظهر
n200
72°
77°
88%
0 in
197
13
تا قسمتی ابری
تندباد 36 mph
احتمال بارندگی 62%
۹ بعدازظهر
n220
72°
77°
90%
0.02 in
199
13
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 34 mph
احتمال بارندگی 62%
۱۰ بعدازظهر
n320
70°
73°
91%
0.02 in
202
13
ابری و رگبار
تندباد 34 mph
احتمال بارندگی 61%
۱۱ بعدازظهر
n320
68°
72°
93%
0.02 in
204
13
ابری و رگبار
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی 61%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Seapuit Heliport را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه