Seapuit Heliport, MA پیش بینی ساعتی

 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
یکشنبه
مرداد ۱۷
14 h 8 min
۵:۴۲ قبل‌ازظهر
۷:۵۱ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n300
68°
72°
97%
0 in
202
2
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 19%
۱ قبل‌ازظهر
n400
68°
72°
97%
0 in
226
2
پوشیده از ابر
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 21%
۲ قبل‌ازظهر
n400
68°
72°
98%
0 in
246
2
پوشیده از ابر
تندباد 4 mph
احتمال بارندگی 23%
۳ قبل‌ازظهر
n400
68°
72°
97%
0 in
248
4
پوشیده از ابر
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 25%
۴ قبل‌ازظهر
n400
68°
72°
96%
0 in
249
4
پوشیده از ابر
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 28%
۵ قبل‌ازظهر
n300
70°
75°
95%
0 in
250
4
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 30%
۶ قبل‌ازظهر
d300
70°
75°
97%
0 in
238
7
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 30%
۷ قبل‌ازظهر
d400
70°
75°
99%
0 in
230
7
پوشیده از ابر
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 30%
۸ قبل‌ازظهر
d400
72°
77°
99%
0 in
224
9
پوشیده از ابر
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 30%
۹ قبل‌ازظهر
d300
73°
79°
96%
0 in
224
9
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 29%
۱۰ قبل‌ازظهر
d300
75°
81°
91%
0 in
224
9
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 29%
۱۱ قبل‌ازظهر
d300
77°
82°
87%
0 in
225
9
ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 29%
۰ بعدازظهر
d300
79°
84°
83%
0 in
225
9
ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 29%
۱ بعدازظهر
d300
79°
84°
78%
0 in
225
9
ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 29%
۲ بعدازظهر
d300
81°
86°
74%
0 in
225
9
ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 28%
۳ بعدازظهر
d300
79°
84°
78%
0 in
224
9
ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 28%
۴ بعدازظهر
d300
79°
84°
82%
0 in
223
9
ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 27%
۵ بعدازظهر
d300
79°
86°
86%
0 in
222
9
ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 26%
۶ بعدازظهر
d300
77°
84°
90%
0 in
221
9
ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 25%
۷ بعدازظهر
d400
75°
82°
94%
0 in
221
11
پوشیده از ابر
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 24%
۸ بعدازظهر
n400
73°
81°
98%
0 in
220
11
پوشیده از ابر
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 23%
۹ بعدازظهر
n400
72°
77°
98%
0 in
223
11
پوشیده از ابر
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 21%
۱۰ بعدازظهر
n400
70°
75°
98%
0 in
225
11
پوشیده از ابر
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 18%
۱۱ بعدازظهر
n400
68°
72°
98%
0 in
228
9
پوشیده از ابر
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 15%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Seapuit Heliport را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه