Seapuit Heliport, MA پیش بینی ساعتی

 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
دوشنبه
مرداد ۱۸
14 h 6 min
۵:۴۳ قبل‌ازظهر
۷:۴۹ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n400
68°
72°
98%
0 in
245
7
پوشیده از ابر
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 12%
۱ قبل‌ازظهر
n400
68°
72°
98%
0 in
247
7
پوشیده از ابر
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 10%
۲ قبل‌ازظهر
n400
68°
72°
98%
0 in
250
7
پوشیده از ابر
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n600
70°
75°
99%
0 in
250
7
مه
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n600
70°
75°
99%
0 in
250
7
مه
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 11%
۵ قبل‌ازظهر
n600
70°
75°
99%
0 in
250
7
مه
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 12%
۶ قبل‌ازظهر
d600
70°
75°
99%
0 in
250
4
مه
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 14%
۷ قبل‌ازظهر
d600
72°
77°
99%
0 in
250
4
مه
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 16%
۸ قبل‌ازظهر
d600
72°
77°
99%
0 in
250
4
مه
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 18%
۹ قبل‌ازظهر
d300
73°
81°
97%
0 in
237
4
ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 18%
۱۰ قبل‌ازظهر
d300
75°
82°
92%
0 in
223
4
ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 18%
۱۱ قبل‌ازظهر
d300
77°
82°
87%
0 in
211
4
ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 19%
۰ بعدازظهر
d300
79°
84°
83%
0 in
201
4
ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 19%
۱ بعدازظهر
d200
79°
84°
78%
0 in
193
7
تا قسمتی ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 20%
۲ بعدازظهر
d200
81°
86°
73%
0 in
187
7
تا قسمتی ابری
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 20%
۳ بعدازظهر
d200
81°
86°
76%
0 in
190
7
تا قسمتی ابری
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 19%
۴ بعدازظهر
d200
79°
84°
79%
0 in
193
7
تا قسمتی ابری
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 18%
۵ بعدازظهر
d200
79°
84°
83%
0 in
196
7
تا قسمتی ابری
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 16%
۶ بعدازظهر
d200
77°
82°
86%
0 in
199
7
تا قسمتی ابری
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 15%
۷ بعدازظهر
d100
75°
81°
89%
0 in
203
7
غالباً شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 13%
۸ بعدازظهر
n100
75°
82°
92%
0 in
206
7
غالباً شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 12%
۹ بعدازظهر
n100
73°
79°
91%
0 in
209
7
غالباً شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 13%
۱۰ بعدازظهر
n100
72°
77°
89%
0 in
213
7
غالباً شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 14%
۱۱ بعدازظهر
n100
70°
73°
87%
0 in
216
7
غالباً شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 15%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Seapuit Heliport را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه