Seapuit Heliport, MA پیش بینی ساعتی

 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
دوشنبه
مرداد ۱۸
14 h 6 min
۵:۴۳ قبل‌ازظهر
۷:۴۹ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n300
70°
75°
99%
0 in
206
13
ابری
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 24%
۱ قبل‌ازظهر
n300
70°
75°
99%
0 in
208
13
ابری
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 23%
۲ قبل‌ازظهر
n300
70°
75°
99%
0 in
209
13
ابری
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 22%
۳ قبل‌ازظهر
n310
70°
75°
98%
0.01 in
212
13
ابری و باران سبک
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 24%
۴ قبل‌ازظهر
n310
70°
75°
96%
0.01 in
215
13
ابری و باران سبک
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 27%
۵ قبل‌ازظهر
n410
70°
75°
95%
0.01 in
218
13
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 29%
۶ قبل‌ازظهر
d410
70°
75°
96%
0.01 in
221
13
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 32%
۷ قبل‌ازظهر
d410
72°
77°
98%
0.01 in
224
13
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 34%
۸ قبل‌ازظهر
d410
72°
77°
99%
0.01 in
228
13
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 36%
۹ قبل‌ازظهر
d410
73°
79°
92%
0.01 in
228
11
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 37%
۱۰ قبل‌ازظهر
d310
77°
82°
84%
0.01 in
228
11
ابری و باران سبک
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 38%
۱۱ قبل‌ازظهر
d310
79°
84°
77%
0.01 in
229
11
ابری و باران سبک
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 38%
۰ بعدازظهر
d310
79°
84°
76%
0.01 in
229
11
ابری و باران سبک
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی 39%
۱ بعدازظهر
d310
79°
84°
75%
0.01 in
229
11
ابری و باران سبک
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی 39%
۲ بعدازظهر
d310
79°
84°
74%
0.01 in
230
11
ابری و باران سبک
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی 40%
۳ بعدازظهر
d310
79°
84°
75%
0 in
230
11
ابری و باران سبک
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 35%
۴ بعدازظهر
d210
79°
84°
76%
0 in
231
9
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 31%
۵ بعدازظهر
d210
79°
84°
77%
0 in
232
7
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 26%
۶ بعدازظهر
d210
77°
82°
82%
0 in
234
7
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 22%
۷ بعدازظهر
d210
75°
81°
86%
0 in
236
4
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 17%
۸ بعدازظهر
n210
73°
79°
91%
0 in
239
4
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 12%
۹ بعدازظهر
n100
73°
79°
90%
0 in
272
2
غالباً شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 14%
۱۰ بعدازظهر
n100
72°
77°
88%
0 in
323
2
غالباً شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 15%
۱۱ بعدازظهر
n100
72°
77°
87%
0 in
350
4
غالباً شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 16%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Seapuit Heliport را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه