Seapuit Heliport, MA پیش بینی ساعتی

 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
چهارشنبه
مرداد ۲۰
14 h 1 min
۵:۴۵ قبل‌ازظهر
۷:۴۷ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n100
72°
77°
98%
0 in
231
13
غالباً شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n100
72°
77°
99%
0 in
232
13
غالباً شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n100
70°
75°
99%
0 in
232
13
غالباً شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n100
72°
77°
99%
0 in
233
11
غالباً شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 11%
۴ قبل‌ازظهر
n100
73°
81°
99%
0 in
235
9
غالباً شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 13%
۵ قبل‌ازظهر
n100
75°
82°
99%
0 in
236
9
غالباً شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 15%
۶ قبل‌ازظهر
d100
75°
82°
98%
0 in
239
7
غالباً شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 17%
۷ قبل‌ازظهر
d100
73°
79°
95%
0 in
242
7
غالباً شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 19%
۸ قبل‌ازظهر
d100
73°
79°
92%
0 in
246
4
غالباً شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 20%
۹ قبل‌ازظهر
d100
75°
81°
87%
0 in
244
4
غالباً شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 22%
۱۰ قبل‌ازظهر
d100
77°
82°
81%
0 in
242
7
غالباً شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 23%
۱۱ قبل‌ازظهر
d100
79°
84°
76%
0 in
240
7
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 24%
۰ بعدازظهر
d100
79°
84°
74%
0 in
238
7
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 25%
۱ بعدازظهر
d100
81°
86°
72%
0 in
237
7
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 26%
۲ بعدازظهر
d100
81°
84°
69%
0 in
236
7
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 27%
۳ بعدازظهر
d100
81°
86°
72%
0 in
235
7
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 24%
۴ بعدازظهر
d200
79°
84°
75%
0 in
235
7
تا قسمتی ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 21%
۵ بعدازظهر
d200
79°
84°
79%
0 in
235
7
تا قسمتی ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 18%
۶ بعدازظهر
d200
77°
82°
82%
0 in
234
7
تا قسمتی ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 19%
۷ بعدازظهر
d200
75°
81°
85%
0 in
234
4
تا قسمتی ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 20%
۸ بعدازظهر
n300
75°
81°
88%
0 in
234
4
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 22%
۹ بعدازظهر
n300
73°
79°
83%
0 in
232
4
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 25%
۱۰ بعدازظهر
n300
73°
77°
79%
0 in
230
4
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 28%
۱۱ بعدازظهر
n300
72°
75°
74%
0 in
228
4
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 32%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Seapuit Heliport را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه