Active hurricanes Track active hurricanes Track active hurricanes

Senator Shoal, MA پیش بینی ساعتی

شنبه
مهر ۳
12 h 2 min
۶:۳۱ قبل‌ازظهر ۶:۳۱
۶:۳۳ بعدازظهر ۱۸:۳۳
۲ بعدازظهر ۱۴
پوشیده از ابر
72 +22 73 +23 90%
0 in 0 mm
E 4 7 2
پوشیده از ابر
تندباد 16 mph 25 kmh 7 m/s
احتمال بارندگی 45%
۳ بعدازظهر ۱۵
پوشیده از ابر
70 +21 72 +22 92%
0 in 0 mm
SE 4 7 2
پوشیده از ابر
تندباد 16 mph 25 kmh 7 m/s
احتمال بارندگی 51%
۴ بعدازظهر ۱۶
پوشیده از ابر
72 +22 73 +23 93%
0 in 0 mm
SE 4 7 2
پوشیده از ابر
تندباد 13 mph 22 kmh 6 m/s
احتمال بارندگی 58%
۵ بعدازظهر ۱۷
ابری
72 +22 73 +23 94%
0 in 0 mm
SE 2 4 1
ابری
تندباد 13 mph 22 kmh 6 m/s
احتمال بارندگی 65%
۶ بعدازظهر ۱۸
پوشیده از ابر
70 +21 72 +22 92%
0 in 0 mm
SE 2 4 1
پوشیده از ابر
تندباد 13 mph 22 kmh 6 m/s
احتمال بارندگی 66%
۷ بعدازظهر ۱۹
پوشیده از ابر
70 +21 72 +22 92%
0 in 0 mm
NE 0 0 0
پوشیده از ابر
تندباد 13 mph 22 kmh 6 m/s
احتمال بارندگی 68%
۸ بعدازظهر ۲۰
پوشیده از ابر
68 +20 68 +20 93%
0 in 0 mm
N 2 4 1
پوشیده از ابر
تندباد 13 mph 22 kmh 6 m/s
احتمال بارندگی 70%
۹ بعدازظهر ۲۱
پوشیده از ابر
68 +20 70 +21 94%
0 in 0 mm
E 7 11 3
پوشیده از ابر
تندباد 13 mph 22 kmh 6 m/s
احتمال بارندگی 69%
۱۰ بعدازظهر ۲۲
پوشیده از ابر و باران سبک
68 +20 70 +21 96%
0 in 0.1 mm
E 9 14 4
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 16 mph 25 kmh 7 m/s
احتمال بارندگی 67%
۱۱ بعدازظهر ۲۳
پوشیده از ابر و باران سبک
68 +20 70 +21 95%
0 in 0.1 mm
SE 9 14 4
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 16 mph 25 kmh 7 m/s
احتمال بارندگی 66%

آخرین مکان بازدید شده

مورد علاقه‌های شما

Send Feedback See active warnings