Active hurricanes Track active hurricanes Track active hurricanes

Simpson Park Playground, MA پیش بینی ساعتی

یکشنبه
مهر ۴
11 h 59 min
۶:۳۶ قبل‌ازظهر ۶:۳۶
۶:۳۶ بعدازظهر ۱۸:۳۶
۰ بعدازظهر ۱۲
شفاف
70 +21 70 +21 55%
0 in 0 mm
NW 9 14 4
شفاف
تندباد 25 mph 40 kmh 11 m/s
احتمال بارندگی 15%
۱ بعدازظهر ۱۳
شفاف
72 +22 72 +22 50%
0 in 0 mm
NW 11 18 5
شفاف
تندباد 27 mph 43 kmh 12 m/s
احتمال بارندگی 11%
۲ بعدازظهر ۱۴
شفاف
72 +22 72 +22 44%
0 in 0 mm
W 13 22 6
شفاف
تندباد 29 mph 47 kmh 13 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر ۱۵
شفاف
72 +22 72 +22 41%
0 in 0 mm
NW 13 22 6
شفاف
تندباد 29 mph 47 kmh 13 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر ۱۶
شفاف
72 +22 72 +22 42%
0 in 0 mm
NW 11 18 5
شفاف
تندباد 29 mph 47 kmh 13 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر ۱۷
شفاف
70 +21 70 +21 46%
0 in 0 mm
W 11 18 5
شفاف
تندباد 29 mph 47 kmh 13 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر ۱۸
غالباً شفاف
66 +19 66 +19 56%
0 in 0 mm
W 11 18 5
غالباً شفاف
تندباد 27 mph 43 kmh 12 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر ۱۹
شفاف
64 +18 64 +18 60%
0 in 0 mm
W 11 18 5
شفاف
تندباد 25 mph 40 kmh 11 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر ۲۰
شفاف
63 +17 63 +17 61%
0 in 0 mm
W 9 14 4
شفاف
تندباد 22 mph 36 kmh 10 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر ۲۱
شفاف
61 +16 61 +16 62%
0 in 0 mm
W 9 14 4
شفاف
تندباد 20 mph 32 kmh 9 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر ۲۲
شفاف
59 +15 59 +15 64%
0 in 0 mm
W 7 11 3
شفاف
تندباد 20 mph 32 kmh 9 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر ۲۳
شفاف
57 +14 57 +14 68%
0 in 0 mm
W 7 11 3
شفاف
تندباد 20 mph 32 kmh 9 m/s
احتمال بارندگی < 10%

آخرین مکان بازدید شده

مورد علاقه‌های شما

Send Feedback See active warnings