Active hurricanes Track active hurricanes Track active hurricanes

Slocums Neck, MA پیش بینی ساعتی

سه‌شنبه
شهریور ۳۰
12 h 13 min
۶:۳۰ قبل‌ازظهر ۶:۳۰
۶:۴۳ بعدازظهر ۱۸:۴۳
۶ بعدازظهر ۱۸
ابری
72 +22 73 +23 87%
0 in 0 mm
SE 4 7 2
ابری
تندباد 18 mph 29 kmh 8 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر ۱۹
تا قسمتی ابری
70 +21 72 +22 91%
0 in 0 mm
SE 7 11 3
تا قسمتی ابری
تندباد 16 mph 25 kmh 7 m/s
احتمال بارندگی 11%
۸ بعدازظهر ۲۰
تا قسمتی ابری
66 +19 66 +19 91%
0 in 0 mm
SE 9 14 4
تا قسمتی ابری
تندباد 16 mph 25 kmh 7 m/s
احتمال بارندگی 15%
۹ بعدازظهر ۲۱
تا قسمتی ابری
66 +19 66 +19 91%
0 in 0 mm
SE 9 14 4
تا قسمتی ابری
تندباد 16 mph 25 kmh 7 m/s
احتمال بارندگی 14%
۱۰ بعدازظهر ۲۲
ابری
66 +19 66 +19 91%
0 in 0 mm
SE 9 14 4
ابری
تندباد 18 mph 29 kmh 8 m/s
احتمال بارندگی 12%
۱۱ بعدازظهر ۲۳
تا قسمتی ابری
66 +19 66 +19 90%
0 in 0 mm
SE 9 14 4
تا قسمتی ابری
تندباد 18 mph 29 kmh 8 m/s
احتمال بارندگی 11%

آخرین مکان بازدید شده

مورد علاقه‌های شما

Send Feedback See active warnings