South Hall, MA پیش بینی ساعتی

 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
پنجشنبه
تیر ۳
15 h 17 min
۵:۰۸ قبل‌ازظهر
۸:۲۵ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n000
57°
57°
77%
0 in
232
4
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n000
54°
54°
80%
0 in
249
4
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n000
52°
52°
80%
0 in
251
2
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n000
52°
52°
80%
0 in
261
2
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n000
50°
50°
83%
0 in
260
2
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n000
48°
46°
85%
0 in
272
4
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
d000
50°
48°
84%
0 in
300
4
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d000
55°
55°
76%
0 in
306
2
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d000
61°
61°
64%
0 in
304
2
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d100
68°
68°
55%
0 in
44
0
غالباً شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d100
72°
72°
52%
0 in
97
2
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d100
73°
73°
50%
0 in
107
7
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d100
75°
75°
51%
0 in
103
9
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d000
75°
75°
51%
0 in
100
9
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d000
75°
75°
50%
0 in
99
11
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d000
75°
77°
53%
0 in
103
11
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d000
75°
77°
52%
0 in
107
11
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d000
75°
75°
45%
0 in
124
13
شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d000
73°
73°
46%
0 in
143
13
شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d000
72°
72°
52%
0 in
152
11
شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d000
68°
70°
61%
0 in
157
7
شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n000
64°
66°
69%
0 in
163
7
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n000
63°
63°
72%
0 in
173
4
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n000
61°
61°
76%
0 in
176
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید South Hall را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه