South Hall, MA پیش بینی ساعتی

 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
یکشنبه
مرداد ۱۷
14 h 12 min
۵:۴۳ قبل‌ازظهر
۷:۵۵ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n300
72°
77°
98%
0 in
207
4
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 12%
۱ قبل‌ازظهر
n300
70°
75°
98%
0 in
215
4
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 12%
۲ قبل‌ازظهر
n400
70°
75°
99%
0 in
223
4
پوشیده از ابر
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 12%
۳ قبل‌ازظهر
n400
70°
75°
99%
0 in
216
4
پوشیده از ابر
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 15%
۴ قبل‌ازظهر
n400
70°
75°
98%
0 in
209
4
پوشیده از ابر
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 18%
۵ قبل‌ازظهر
n400
68°
72°
98%
0 in
202
4
پوشیده از ابر
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 20%
۶ قبل‌ازظهر
d400
70°
73°
93%
0 in
211
4
پوشیده از ابر
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 23%
۷ قبل‌ازظهر
d300
72°
77°
88%
0 in
219
7
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 26%
۸ قبل‌ازظهر
d300
73°
79°
83%
0 in
226
7
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 29%
۹ قبل‌ازظهر
d300
75°
81°
79%
0 in
227
7
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 35%
۱۰ قبل‌ازظهر
d300
79°
84°
75%
0 in
228
7
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 40%
۱۱ قبل‌ازظهر
d300
81°
86°
71%
0 in
229
7
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 46%
۰ بعدازظهر
d200
82°
86°
66%
0 in
230
7
تا قسمتی ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 52%
۱ بعدازظهر
d200
82°
86°
62%
0 in
231
9
تا قسمتی ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 58%
۲ بعدازظهر
d200
84°
86°
58%
0 in
231
9
تا قسمتی ابری
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 64%
۳ بعدازظهر
d200
82°
86°
60%
0 in
228
9
تا قسمتی ابری
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 63%
۴ بعدازظهر
d200
82°
86°
62%
0 in
224
7
تا قسمتی ابری
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 63%
۵ بعدازظهر
d200
82°
86°
64%
0 in
220
7
تا قسمتی ابری
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 62%
۶ بعدازظهر
d100
81°
84°
66%
0 in
215
7
غالباً شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 62%
۷ بعدازظهر
d100
79°
82°
68%
0 in
210
7
غالباً شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 61%
۸ بعدازظهر
n100
75°
79°
70%
0 in
205
7
غالباً شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 61%
۹ بعدازظهر
n100
75°
79°
72%
0 in
210
7
غالباً شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 53%
۱۰ بعدازظهر
n100
73°
77°
75%
0 in
215
7
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 46%
۱۱ بعدازظهر
n100
72°
75°
78%
0 in
220
7
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 38%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید South Hall را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه