South Hall, MA پیش بینی ساعتی

 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
دوشنبه
مرداد ۱۸
14 h 9 min
۵:۴۴ قبل‌ازظهر
۷:۵۴ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n000
70°
73°
81%
0 in
225
7
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 20%
۱ قبل‌ازظهر
n000
70°
73°
84%
0 in
230
7
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 12%
۲ قبل‌ازظهر
n000
70°
73°
86%
0 in
234
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n000
68°
72°
86%
0 in
235
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n100
68°
72°
86%
0 in
235
7
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 10%
۵ قبل‌ازظهر
n200
66°
68°
86%
0 in
236
7
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 13%
۶ قبل‌ازظهر
d200
68°
72°
87%
0 in
236
7
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 15%
۷ قبل‌ازظهر
d300
70°
73°
87%
0 in
237
7
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 18%
۸ قبل‌ازظهر
d400
70°
73°
87%
0 in
237
7
پوشیده از ابر
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 21%
۹ قبل‌ازظهر
d300
73°
77°
81%
0 in
230
7
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 24%
۱۰ قبل‌ازظهر
d300
77°
81°
75%
0 in
224
7
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 27%
۱۱ قبل‌ازظهر
d200
81°
84°
70%
0 in
218
7
تا قسمتی ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 30%
۰ بعدازظهر
d200
82°
86°
64%
0 in
212
7
تا قسمتی ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 33%
۱ بعدازظهر
d100
84°
86°
58%
0 in
208
7
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 36%
۲ بعدازظهر
d100
86°
88°
52%
0 in
204
9
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 40%
۳ بعدازظهر
d100
84°
86°
55%
0 in
202
9
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 39%
۴ بعدازظهر
d000
84°
86°
58%
0 in
201
9
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 38%
۵ بعدازظهر
d000
82°
86°
61%
0 in
199
9
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 37%
۶ بعدازظهر
d000
81°
84°
63%
0 in
198
9
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 36%
۷ بعدازظهر
d000
79°
82°
66%
0 in
197
9
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 35%
۸ بعدازظهر
n000
77°
81°
69%
0 in
196
9
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 34%
۹ بعدازظهر
n000
75°
79°
76%
0 in
199
9
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 31%
۱۰ بعدازظهر
n100
73°
79°
84%
0 in
203
9
غالباً شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 28%
۱۱ بعدازظهر
n100
73°
79°
91%
0 in
206
9
غالباً شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 25%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید South Hall را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه