South Hall, MA پیش بینی ساعتی

 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
سه‌شنبه
مرداد ۱۹
14 h 7 min
۵:۴۵ قبل‌ازظهر
۷:۵۳ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n100
77°
84°
88%
0 in
209
9
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 22%
۱ قبل‌ازظهر
n200
75°
81°
85%
0 in
212
9
تا قسمتی ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 19%
۲ قبل‌ازظهر
n200
75°
81°
81%
0 in
215
11
تا قسمتی ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 16%
۳ قبل‌ازظهر
n200
75°
81°
86%
0 in
217
9
تا قسمتی ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 17%
۴ قبل‌ازظهر
n200
75°
81°
90%
0 in
218
9
تا قسمتی ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 17%
۵ قبل‌ازظهر
n200
73°
79°
95%
0 in
220
9
تا قسمتی ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 18%
۶ قبل‌ازظهر
d200
75°
81°
89%
0 in
221
9
تا قسمتی ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 18%
۷ قبل‌ازظهر
d100
75°
81°
84%
0 in
223
9
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 18%
۸ قبل‌ازظهر
d100
77°
82°
79%
0 in
225
9
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 19%
۹ قبل‌ازظهر
d100
81°
86°
72%
0 in
223
11
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 22%
۱۰ قبل‌ازظهر
d100
84°
88°
65%
0 in
222
11
غالباً شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 25%
۱۱ قبل‌ازظهر
d100
88°
91°
57%
0 in
221
11
غالباً شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 28%
۰ بعدازظهر
d100
90°
91°
53%
0 in
220
11
غالباً شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 32%
۱ بعدازظهر
d100
93°
95°
50%
0 in
219
11
غالباً شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 35%
۲ بعدازظهر
d100
95°
95°
46%
0 in
218
11
غالباً شفاف
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 38%
۳ بعدازظهر
d100
93°
97°
56%
0 in
216
11
غالباً شفاف
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 40%
۴ بعدازظهر
d100
91°
97°
66%
0 in
215
11
غالباً شفاف
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 41%
۵ بعدازظهر
d100
91°
99°
75%
0 in
214
11
غالباً شفاف
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 43%
۶ بعدازظهر
d100
88°
95°
72%
0 in
212
9
غالباً شفاف
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 44%
۷ بعدازظهر
d100
86°
91°
68%
0 in
211
9
غالباً شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 46%
۸ بعدازظهر
n100
84°
88°
65%
0 in
209
9
غالباً شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 47%
۹ بعدازظهر
n100
82°
88°
75%
0 in
212
9
غالباً شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 41%
۱۰ بعدازظهر
n100
81°
88°
86%
0 in
217
7
غالباً شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 35%
۱۱ بعدازظهر
n200
79°
88°
96%
0 in
224
7
تا قسمتی ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 28%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید South Hall را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه