South Hall, MA پیش بینی ساعتی

 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
سه‌شنبه
مرداد ۱۹
14 h 7 min
۵:۴۵ قبل‌ازظهر
۷:۵۳ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n000
70°
73°
91%
0 in
346
7
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 33%
۱ قبل‌ازظهر
n000
70°
73°
90%
0 in
350
7
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 26%
۲ قبل‌ازظهر
n000
70°
73°
90%
0 in
353
7
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 19%
۳ قبل‌ازظهر
n000
68°
72°
91%
0 in
355
4
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 17%
۴ قبل‌ازظهر
n000
66°
70°
93%
0 in
356
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 16%
۵ قبل‌ازظهر
n000
64°
66°
95%
0 in
358
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 14%
۶ قبل‌ازظهر
d000
66°
70°
91%
0 in
360
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 12%
۷ قبل‌ازظهر
d000
68°
72°
88%
0 in
2
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d000
70°
73°
85%
0 in
4
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d210
73°
77°
76%
0.01 in
5
4
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d210
77°
81°
67%
0.01 in
8
4
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 14%
۱۱ قبل‌ازظهر
d210
81°
82°
57%
0.01 in
12
2
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 17%
۰ بعدازظهر
d210
82°
86°
61%
0.01 in
20
2
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 21%
۱ بعدازظهر
d210
84°
88°
64%
0.01 in
37
2
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 24%
۲ بعدازظهر
d210
86°
91°
67%
0.01 in
80
0
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 28%
۳ بعدازظهر
d200
84°
88°
62%
0 in
104
2
تا قسمتی ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 29%
۴ بعدازظهر
d200
84°
86°
57%
0 in
114
2
تا قسمتی ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 31%
۵ بعدازظهر
d200
84°
86°
52%
0 in
119
2
تا قسمتی ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 32%
۶ بعدازظهر
d300
82°
84°
59%
0 in
122
2
ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 33%
۷ بعدازظهر
d300
81°
84°
66%
0 in
123
4
ابری
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 35%
۸ بعدازظهر
n300
77°
81°
73%
0 in
125
4
ابری
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 36%
۹ بعدازظهر
n300
77°
81°
75%
0 in
143
4
ابری
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 38%
۱۰ بعدازظهر
n300
75°
79°
77%
0 in
167
4
ابری
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی 39%
۱۱ بعدازظهر
n300
75°
81°
79%
0 in
189
4
ابری
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی 40%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید South Hall را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه