Southend Farm Heliport, MA پیش بینی ساعتی

 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
جمعه
تیر ۴
15 h 15 min
۵:۱۰ قبل‌ازظهر
۸:۲۵ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n400
55°
55°
82%
0 in
93
4
پوشیده از ابر
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n400
55°
55°
85%
0 in
79
4
پوشیده از ابر
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n400
55°
55°
84%
0 in
39
2
پوشیده از ابر
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 20%
۳ قبل‌ازظهر
n410
55°
55°
85%
0 in
34
4
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 25%
۴ قبل‌ازظهر
n410
57°
57°
88%
0 in
36
4
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 31%
۵ قبل‌ازظهر
n410
57°
57°
90%
0 in
29
4
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 36%
۶ قبل‌ازظهر
d410
59°
59°
91%
0.01 in
23
4
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 49%
۷ قبل‌ازظهر
d410
61°
61°
91%
0.01 in
29
7
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 63%
۸ قبل‌ازظهر
d400
61°
61°
89%
0 in
28
7
پوشیده از ابر
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 77%
۹ قبل‌ازظهر
d410
64°
66°
86%
0 in
28
7
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 67%
۱۰ قبل‌ازظهر
d410
64°
66°
85%
0.01 in
31
4
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 57%
۱۱ قبل‌ازظهر
d420
68°
72°
82%
0.02 in
38
4
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 47%
۰ بعدازظهر
d410
70°
73°
81%
0.01 in
47
4
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 45%
۱ بعدازظهر
d400
72°
75°
85%
0 in
47
2
پوشیده از ابر
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 43%
۲ بعدازظهر
d400
73°
79°
87%
0 in
233
0
پوشیده از ابر
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 41%
۳ بعدازظهر
d410
73°
77°
81%
0 in
232
4
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 33%
۴ بعدازظهر
d310
75°
79°
69%
0 in
217
2
ابری و باران سبک
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 25%
۵ بعدازظهر
d100
75°
79°
65%
0 in
205
2
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 17%
۶ بعدازظهر
d000
77°
81°
66%
0 in
180
7
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 12%
۷ بعدازظهر
d000
75°
79°
71%
0 in
181
9
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d000
72°
75°
76%
0 in
189
9
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n000
68°
72°
82%
0 in
197
9
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n000
66°
68°
85%
0 in
198
9
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n000
64°
66°
92%
0 in
202
9
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Southend Farm Heliport را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه