Southwick Hill, MA پیش بینی ساعتی

 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
یکشنبه
تیر ۶
15 h 13 min
۵:۱۷ قبل‌ازظهر
۸:۳۰ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n300
72°
77°
90%
0 in
187
9
ابری
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n400
72°
77°
91%
0 in
188
9
پوشیده از ابر
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n400
70°
73°
92%
0 in
188
9
پوشیده از ابر
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n400
70°
73°
92%
0 in
188
9
پوشیده از ابر
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n400
70°
73°
93%
0 in
188
9
پوشیده از ابر
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n400
70°
73°
93%
0 in
187
9
پوشیده از ابر
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
d410
72°
77°
93%
0.01 in
187
9
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 13%
۷ قبل‌ازظهر
d410
72°
77°
94%
0.01 in
187
9
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 21%
۸ قبل‌ازظهر
d410
73°
79°
94%
0.01 in
188
9
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 29%
۹ قبل‌ازظهر
d400
75°
81°
87%
0 in
193
9
پوشیده از ابر
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 31%
۱۰ قبل‌ازظهر
d400
77°
82°
80%
0 in
197
11
پوشیده از ابر
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 33%
۱۱ قبل‌ازظهر
d400
79°
84°
73%
0 in
201
11
پوشیده از ابر
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 35%
۰ بعدازظهر
d400
81°
84°
64%
0 in
204
11
پوشیده از ابر
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 33%
۱ بعدازظهر
d300
82°
84°
56%
0 in
207
13
ابری
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی 31%
۲ بعدازظهر
d300
84°
84°
47%
0 in
209
13
ابری
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی 28%
۳ بعدازظهر
d300
84°
86°
51%
0 in
203
13
ابری
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی 25%
۴ بعدازظهر
d300
84°
86°
55%
0 in
197
13
ابری
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی 22%
۵ بعدازظهر
d300
84°
88°
59%
0 in
191
13
ابری
تندباد 34 mph
احتمال بارندگی 19%
۶ بعدازظهر
d300
82°
86°
65%
0 in
188
11
ابری
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی 13%
۷ بعدازظهر
d300
81°
84°
70%
0 in
184
11
ابری
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d300
79°
84°
76%
0 in
180
9
ابری
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n300
77°
82°
79%
0 in
185
9
ابری
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n300
73°
77°
82%
0 in
190
9
ابری
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n300
72°
75°
84%
0 in
196
9
ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Southwick Hill را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه