Stoddard Park, MA پیش بینی ساعتی

 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
جمعه
تیر ۴
15 h 15 min
۵:۱۰ قبل‌ازظهر
۸:۲۵ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n000
57°
57°
82%
0 in
168
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n000
55°
55°
78%
0 in
170
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n000
54°
54°
85%
0 in
17
2
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n000
54°
54°
88%
0 in
28
2
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 13%
۴ قبل‌ازظهر
n100
55°
55°
89%
0 in
21
4
غالباً شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 16%
۵ قبل‌ازظهر
n300
57°
57°
88%
0 in
15
4
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 20%
۶ قبل‌ازظهر
d300
59°
59°
87%
0 in
33
4
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 20%
۷ قبل‌ازظهر
d300
63°
63°
82%
0 in
46
4
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 21%
۸ قبل‌ازظهر
d200
63°
63°
78%
0 in
38
4
تا قسمتی ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 21%
۹ قبل‌ازظهر
d300
66°
68°
78%
0 in
50
4
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 27%
۱۰ قبل‌ازظهر
d400
68°
70°
78%
0 in
42
4
پوشیده از ابر
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 33%
۱۱ قبل‌ازظهر
d400
70°
73°
79%
0 in
53
4
پوشیده از ابر
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 39%
۰ بعدازظهر
d400
73°
77°
70%
0 in
74
4
پوشیده از ابر
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 37%
۱ بعدازظهر
d300
77°
81°
64%
0 in
93
4
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 34%
۲ بعدازظهر
d400
77°
81°
68%
0 in
116
2
پوشیده از ابر
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 32%
۳ بعدازظهر
d400
75°
79°
73%
0 in
146
2
پوشیده از ابر
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 34%
۴ بعدازظهر
d300
75°
79°
72%
0 in
145
2
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 36%
۵ بعدازظهر
d000
77°
81°
70%
0 in
121
7
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 38%
۶ بعدازظهر
d000
77°
81°
69%
0 in
140
7
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 31%
۷ بعدازظهر
d000
77°
82°
77%
0 in
148
7
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 24%
۸ بعدازظهر
d100
77°
84°
89%
0 in
162
7
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 17%
۹ بعدازظهر
n100
73°
79°
94%
0 in
173
7
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 14%
۱۰ بعدازظهر
n100
72°
77°
96%
0 in
189
9
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 10%
۱۱ بعدازظهر
n100
70°
75°
96%
0 in
192
9
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Stoddard Park را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه