Stoddard Park, MA پیش بینی ساعتی

 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
یکشنبه
تیر ۶
15 h 14 min
۵:۱۱ قبل‌ازظهر
۸:۲۶ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n400
70°
73°
91%
0 in
199
11
پوشیده از ابر
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n400
70°
73°
91%
0 in
199
11
پوشیده از ابر
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n400
70°
73°
92%
0 in
198
11
پوشیده از ابر
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n400
70°
73°
92%
0 in
199
11
پوشیده از ابر
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n400
70°
73°
93%
0 in
200
9
پوشیده از ابر
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n400
72°
77°
94%
0 in
201
9
پوشیده از ابر
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
d400
72°
77°
92%
0 in
204
11
پوشیده از ابر
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d400
73°
79°
90%
0 in
207
11
پوشیده از ابر
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 10%
۸ قبل‌ازظهر
d400
75°
81°
88%
0 in
209
13
پوشیده از ابر
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 14%
۹ قبل‌ازظهر
d400
77°
82°
83%
0 in
210
13
پوشیده از ابر
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 14%
۱۰ قبل‌ازظهر
d400
79°
84°
78%
0 in
211
13
پوشیده از ابر
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 13%
۱۱ قبل‌ازظهر
d400
81°
86°
73%
0 in
212
13
پوشیده از ابر
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی 13%
۰ بعدازظهر
d300
82°
86°
67%
0 in
213
13
ابری
تندباد 34 mph
احتمال بارندگی 10%
۱ بعدازظهر
d300
84°
88°
61%
0 in
214
16
ابری
تندباد 34 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d300
86°
88°
55%
0 in
214
16
ابری
تندباد 36 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d300
86°
88°
55%
0 in
213
16
ابری
تندباد 36 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d200
84°
86°
56%
0 in
212
13
تا قسمتی ابری
تندباد 36 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d100
84°
86°
56%
0 in
211
13
غالباً شفاف
تندباد 36 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d100
82°
86°
63%
0 in
210
13
غالباً شفاف
تندباد 36 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d100
81°
84°
69%
0 in
208
13
غالباً شفاف
تندباد 34 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d100
79°
84°
76%
0 in
206
11
غالباً شفاف
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n100
75°
79°
78%
0 in
208
11
غالباً شفاف
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n100
73°
77°
81%
0 in
210
11
غالباً شفاف
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n000
70°
73°
84%
0 in
212
11
شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Stoddard Park را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه