Worcester, MA پیش بینی ساعتی

 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
دوشنبه
اسفند ۱۸
11 h 33 min
۶:۱۱ قبل‌ازظهر
۵:۴۵ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n000
25°
19°
67%
0 in
320
4
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n000
25°
19°
70%
0 in
320
4
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n000
23°
18°
71%
0 in
320
4
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n000
21°
16°
71%
0 in
320
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n000
21°
16°
70%
0 in
320
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n000
19°
12°
70%
0 in
320
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
n000
19°
12°
69%
0 in
320
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d000
19°
12°
67%
0 in
330
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d000
21°
12°
62%
0 in
330
7
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d000
25°
18°
53%
0 in
330
7
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d000
27°
19°
47%
0 in
330
7
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d000
30°
23°
42%
0 in
330
7
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d000
32°
25°
38%
0 in
320
7
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d000
34°
28°
36%
0 in
320
7
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d000
36°
32°
35%
0 in
309
4
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d000
36°
32°
34%
0 in
300
4
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d000
37°
34°
35%
0 in
290
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d000
34°
30°
39%
0 in
280
4
شفاف
تندباد 4 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
n100
30°
25°
44%
0 in
260
4
غالباً شفاف
تندباد 4 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
n100
30°
25°
50%
0 in
250
4
غالباً شفاف
تندباد 4 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
n100
30°
25°
54%
0 in
236
4
غالباً شفاف
تندباد 4 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n200
30°
25°
55%
0 in
230
4
تا قسمتی ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n200
30°
25°
58%
0 in
230
4
تا قسمتی ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n300
30°
25°
57%
0 in
229
4
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Worcester را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه