Worcester, MA پیش بینی ساعتی

 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
شنبه
اسفند ۹
11 h 8 min
۶:۲۶ قبل‌ازظهر
۵:۳۴ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n100
27°
21°
82%
0 in
200
4
غالباً شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n100
28°
23°
85%
0 in
190
4
غالباً شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n100
28°
23°
87%
0 in
187
4
غالباً شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n100
28°
23°
87%
0 in
180
4
غالباً شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n100
28°
23°
88%
0 in
170
4
غالباً شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n300
30°
25°
89%
0 in
161
4
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
n312
30°
25°
88%
0 in
160
4
ابری و برف سبک
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 14%
۷ قبل‌ازظهر
d312
32°
28°
90%
0.01 in
150
4
ابری و برف سبک
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 44%
۸ قبل‌ازظهر
d311
34°
28°
84%
0.01 in
155
7
ابری و برف آبکی سبک
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 62%
۹ قبل‌ازظهر
d321
36°
28°
87%
0.01 in
158
9
ابری و رگبار برف آبکی
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی > 90%
۱۰ قبل‌ازظهر
d320
36°
28°
92%
0.03 in
160
9
ابری و رگبار
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی > 90%
۱۱ قبل‌ازظهر
d310
37°
30°
90%
0.01 in
160
11
ابری و باران سبک
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 80%
۰ بعدازظهر
d410
39°
32°
90%
0.01 in
160
11
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 62%
۱ بعدازظهر
d410
41°
34°
94%
0.01 in
160
11
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 66%
۲ بعدازظهر
d420
43°
37°
95%
0.04 in
166
9
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی > 90%
۳ بعدازظهر
d220
43°
37°
96%
0.10 in
172
9
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی > 90%
۴ بعدازظهر
d220
43°
37°
97%
0.07 in
180
9
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی > 90%
۵ بعدازظهر
d300
45°
41°
97%
0 in
200
7
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 26%
۶ بعدازظهر
n300
45°
41°
99%
0 in
226
7
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
n200
45°
41°
97%
0 in
250
7
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
n200
45°
41°
90%
0 in
261
7
تا قسمتی ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n200
45°
41°
86%
0 in
271
7
تا قسمتی ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n100
45°
39°
93%
0 in
280
9
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n200
41°
36°
79%
0 in
283
7
تا قسمتی ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Worcester را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه