Worcester, MA پیش بینی ساعتی

 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
دوشنبه
اسفند ۱۱
11 h 13 min
۶:۲۳ قبل‌ازظهر
۵:۳۶ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n400
41°
37°
96%
0 in
221
4
پوشیده از ابر
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n300
41°
37°
96%
0 in
239
4
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n300
41°
37°
96%
0 in
243
4
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 17%
۳ قبل‌ازظهر
n300
41°
37°
97%
0 in
247
4
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 26%
۴ قبل‌ازظهر
n300
41°
37°
97%
0 in
250
4
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 36%
۵ قبل‌ازظهر
n300
41°
37°
96%
0 in
258
4
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 30%
۶ قبل‌ازظهر
n300
39°
36°
96%
0 in
265
4
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 25%
۷ قبل‌ازظهر
d300
39°
34°
95%
0 in
270
7
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 19%
۸ قبل‌ازظهر
d300
41°
36°
90%
0 in
275
7
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 15%
۹ قبل‌ازظهر
d300
43°
37°
84%
0 in
278
9
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d200
43°
37°
79%
0 in
280
11
تا قسمتی ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d200
45°
39°
72%
0 in
284
11
تا قسمتی ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d200
45°
39°
65%
0 in
287
11
تا قسمتی ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d100
45°
37°
58%
0 in
290
13
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d100
45°
37°
56%
0 in
290
13
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d100
45°
37°
55%
0 in
290
13
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d100
43°
36°
54%
0 in
290
16
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d100
41°
34°
56%
0 in
287
13
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
n100
39°
32°
58%
0 in
284
13
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
n100
37°
30°
60%
0 in
280
11
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
n100
36°
27°
59%
0 in
284
13
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n100
34°
25°
58%
0 in
287
13
غالباً شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n100
32°
21°
57%
0 in
290
16
غالباً شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n100
30°
19°
57%
0 in
293
16
غالباً شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Worcester را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه