Active hurricanes Track active hurricanes Track active hurricanes

Dorner Lake Recreation Site, MI پیش بینی ساعتی

سه‌شنبه
شهریور ۳۰
12 h 14 min
۷:۲۹ قبل‌ازظهر ۷:۲۹
۷:۴۳ بعدازظهر ۱۹:۴۳
۳ بعدازظهر ۱۵
ابری
61 +16 61 +16 61%
0 in 0 mm
NW 9 14 4
ابری
تندباد 25 mph 40 kmh 11 m/s
احتمال بارندگی 40%
۴ بعدازظهر ۱۶
ابری
61 +16 61 +16 60%
0 in 0 mm
NW 11 18 5
ابری
تندباد 25 mph 40 kmh 11 m/s
احتمال بارندگی 23%
۵ بعدازظهر ۱۷
پوشیده از ابر
64 +18 64 +18 59%
0 in 0 mm
N 9 14 4
پوشیده از ابر
تندباد 25 mph 40 kmh 11 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر ۱۸
پوشیده از ابر
63 +17 63 +17 58%
0 in 0 mm
N 9 14 4
پوشیده از ابر
تندباد 25 mph 40 kmh 11 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر ۱۹
پوشیده از ابر
61 +16 61 +16 61%
0 in 0 mm
N 9 14 4
پوشیده از ابر
تندباد 25 mph 40 kmh 11 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر ۲۰
پوشیده از ابر
59 +15 59 +15 65%
0 in 0 mm
N 9 14 4
پوشیده از ابر
تندباد 25 mph 40 kmh 11 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر ۲۱
پوشیده از ابر و باران سبک
57 +14 57 +14 67%
0 in 0.1 mm
N 9 14 4
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 25 mph 40 kmh 11 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر ۲۲
پوشیده از ابر و باران سبک
57 +14 57 +14 68%
0.01 in 0.1 mm
N 9 14 4
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 25 mph 40 kmh 11 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر ۲۳
ابری
55 +13 55 +13 68%
0 in 0 mm
N 9 14 4
ابری
تندباد 22 mph 36 kmh 10 m/s
احتمال بارندگی < 10%

آخرین مکان بازدید شده

مورد علاقه‌های شما

Send Feedback See active warnings