Active hurricanes Track active hurricanes Track active hurricanes

Dorner Lake Recreation Site, MI پیش بینی ساعتی

یکشنبه
مهر ۴
11 h 59 min
۷:۳۵ قبل‌ازظهر ۷:۳۵
۷:۳۴ بعدازظهر ۱۹:۳۴
۳ بعدازظهر ۱۵
پوشیده از ابر
70 +21 70 +21 55%
0 in 0 mm
SW 9 14 4
پوشیده از ابر
تندباد 27 mph 43 kmh 12 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر ۱۶
پوشیده از ابر
66 +19 66 +19 58%
0 in 0 mm
SW 9 14 4
پوشیده از ابر
تندباد 27 mph 43 kmh 12 m/s
احتمال بارندگی 10%
۵ بعدازظهر ۱۷
ابری
66 +19 66 +19 62%
0 in 0 mm
SW 4 7 2
ابری
تندباد 27 mph 43 kmh 12 m/s
احتمال بارندگی 13%
۶ بعدازظهر ۱۸
ابری
66 +19 66 +19 66%
0 in 0 mm
S 7 11 3
ابری
تندباد 22 mph 36 kmh 10 m/s
احتمال بارندگی 11%
۷ بعدازظهر ۱۹
ابری
63 +17 63 +17 71%
0 in 0 mm
S 7 11 3
ابری
تندباد 20 mph 32 kmh 9 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر ۲۰
ابری
61 +16 61 +16 76%
0 in 0 mm
S 7 11 3
ابری
تندباد 16 mph 25 kmh 7 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر ۲۱
ابری
61 +16 61 +16 77%
0 in 0.1 mm
S 7 11 3
ابری
تندباد 16 mph 25 kmh 7 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر ۲۲
ابری و باران سبک
61 +16 61 +16 77%
0.01 in 0.1 mm
S 9 14 4
ابری و باران سبک
تندباد 16 mph 25 kmh 7 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر ۲۳
ابری
61 +16 61 +16 77%
0 in 0 mm
S 9 14 4
ابری
تندباد 18 mph 29 kmh 8 m/s
احتمال بارندگی < 10%

آخرین مکان بازدید شده

مورد علاقه‌های شما

Send Feedback See active warnings